ید (131I) توسیتومومب

Iodine (131I) Tositumomab

مشخصات داروی ید (131I) توسیتومومب


 • نام های تجاری خارجی Iodine (131I) Tositumomab
 • Brand Names: US 

  • Bexxar [DSC]

  Brand Names: Canada 

  • Bexxar
 • دسته دارویی ید (131I) توسیتومومب
 • مصرف ید (131I) توسیتومومب در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ید (131I) توسیتومومب


 • Iodine (131I) Tositumomab
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی ید (131I) توسیتومومب

5 mCi

محلول تزریقی