آیوبنگوان (123I)

Iobenguane (123I )

مشخصات داروی آیوبنگوان (123I)


  • نام های تجاری خارجی Iobenguane (123I )
  • Brand Names: US 

    • AdreView™
  • دسته دارویی آیوبنگوان (123I)
  • مصرف آیوبنگوان (123I) در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف آیوبنگوان (123I)


  • Iobenguane (123I )
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی آیوبنگوان (123I)

10 mCi

محلول تزریقی