آیوبنگوان (123I)

Iobenguane (123I )

مشخصات داروی آیوبنگوان (123I)


  • نام های تجاری خارجی Iobenguane (123I )
  • Brand Names: US 

    • AdreView™
  • دسته دارویی آیوبنگوان (123I)
  • مصرف آیوبنگوان (123I) در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف آیوبنگوان (123I)


  • Iobenguane (123I )
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی آیوبنگوان (123I)

10 mCi

محلول تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲