انسولین رگولار

Insulin (Regular)

مشخصات داروی انسولین رگولار


 • نام های تجاری خارجی Insulin (Regular)
 • Brand Names: US 

  • HumuLIN R U-500 (CONCENTRATED);
  •  
  • HumuLIN R U-500 KwikPen;
  •  
  • HumuLIN R [OTC];
  •  
  • NovoLIN R ReliOn [OTC];
  •  
  • NovoLIN R [OTC]

  Brand Names: Canada 

  • Entuzity KwikPen;
  •  
  • Humulin R;
  •  
  • Novolin ge Toronto
 • دسته دارویی انسولین رگولار
 • مصرف انسولین رگولار در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف انسولین رگولار


 • Insulin (Regular)
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی انسولین رگولار

100 IU/ml

تزریقی