ايندوسيانين سبز

Indocyanine Green
Indocyanine Green

موارد استفاده ايندوسيانين سبز

تعيين عملكرد كبد،برون ده قلبي،جريان خون كبد،آنژيوگرافي چشمي

نام های تجاری خارجی
 • IC-Green™
دسته دارویی

ترکیب تشخیصی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Seton Pharmaceuticals
 • ایندوسیانین گرین(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • Diagnostic Green Gmbh
 • وردای ( ايندوسيانين گرین ) 25 میلی گرم در 5 میلی لیتر ویال(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • وردای 25 میلیگرم ویال(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • وردای 5 میلی گرم در میلی لیتر(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • وردای 25 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • وردی 25 میلی گرم / 5 میلی لیتر ویال(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • آی سی جی پولسیون(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • وردی(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • Serb
 • اینفراسیانین 25 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  25 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط