ايندوسيانين سبز

Indocyanine Green
Indocyanine Green

موارد استفاده ايندوسيانين سبز

تعيين عملكرد كبد،برون ده قلبي،جريان خون كبد،آنژيوگرافي چشمي

نام های تجاری خارجی
 • IC-Green™
دسته دارویی

ترکیب تشخیصی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Seton Pharmaceuticals
 • ایندوسیانین گرین پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 25 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • Diagnostic Green Gmbh
 • وردای پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 25 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • آی سی جی پولسیون پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 25 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • Serb
 • اینفراسیانین پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 25 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایندوسیانین گرین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  25 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط