ایندیوم (111In) کلراید

Indium (111In) Chloride

مشخصات داروی ایندیوم (111In) کلراید


  • نام های تجاری خارجی Indium (111In) Chloride
  • Brand Names: US 

    • OctreoScan®
  • دسته دارویی ایندیوم (111In) کلراید
  • مصرف ایندیوم (111In) کلراید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ایندیوم (111In) کلراید


  • Indium (111In) Chloride
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی ایندیوم (111In) کلراید

10 mCi

محلول تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲