ایمی‌پنم+سیلاستاتین

Imipenem+Cilastatin
Imipenem+Cilastatin
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

 • Primaxin I.V.

Brand Names: Canada 

 • Imipenem and Cilastatin for Injection;
 •  
 • Imipenem and Cilastatin for Injection, USP;
 •  
 • Primaxin;
 •  
 • RAN-Imipenem-Cilastatin
دسته دارویی

Antibiotic, Carbapenem

آنتی بیوتیک، کارباپنم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Imipenem is excreted in human milk. The low concentrations and low oral bioavailability suggest minimal exposure risk to the infant. The US labeling recommends that caution be exercised when administering imipenem/cilastatin to breast-feeding women. The Canadian labeling recommends discontinuing breast-feeding if therapy is considered necessary. Nondose-related effects could include modification of bowel flora.

داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • ایمی پنم/سیلاستاتین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg/250 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمی پنم / سیلاستاتین)
 • دارو سازی زاگرس فارمد پارس
 • ایمی پنم/سیلاستاتین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg/500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمی پنم / سیلاستاتین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  پودر برای تزریق

  -

  پودر برای تزریق

  -

  پودر برای تزریق