ايميگلوسراز

Imiglucerase

مشخصات داروی ايميگلوسراز


 • نام های تجاری خارجی Imiglucerase
  • Cerezyme®
 • دسته دارویی ايميگلوسراز
 • مصرف ايميگلوسراز در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف ايميگلوسراز در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ايميگلوسراز


 • Imiglucerase

 • موارد استفاده ايميگلوسراز
 • درمان طولاني مدت جايگزيني آنزيمي براي بيماراني با بيماري گوشه تايپ اول

  برچسب ايميگلوسراز


  محصولات تجاری ايميگلوسراز در ایران


  Genzyme Ireland Ltd.
 • سرزایم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • سرزایم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • Isu Abxis
 • ابسرتین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • ابسرتین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲