ايميگلوسراز

Imiglucerase

مشخصات داروی ايميگلوسراز


 • نام های تجاری خارجی Imiglucerase
  • Cerezyme®
 • دسته دارویی ايميگلوسراز
 • مصرف ايميگلوسراز در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف ايميگلوسراز در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ايميگلوسراز


 • Imiglucerase

 • موارد استفاده ايميگلوسراز
 • درمان طولاني مدت جايگزيني آنزيمي براي بيماراني با بيماري گوشه تايپ اول

  برچسب ايميگلوسراز


  محصولات تجاری ايميگلوسراز در ایران


  Genzyme Ireland Ltd.
 • سرزایم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • سرزایم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • Isu Abxis
 • ابسرتین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • ابسرتین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 400 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.