هیدروکینون

Hydroquinone
Hydroquinone

موارد استفاده هیدروکینون

لکه بر

توصیه مصرف هیدروکینون

ممکن است چند هفته زمان ببرد تا اثرات کامل دارو ظاهر شود. پاسخ به دارو را با امتحان کردن یک ناحیه کوچک از پوست سالم امتحان کنید و امکان وجود حساسیت به آن را طی ۲۴ ساعت ارزیابی کنید؛ در صورت بروز خارش و تاول از مصرف آن اجتناب کنید. از تماس آن با چشم اجتناب کنید. از مصرف آن بر روی ناحیه زخمی و یا دارای ترشح اجتناب کنید. قبل از استفاده محل مورد نظر را بشویید و خشک کنید. یک لایه نازک روی محل مورد نظر استفاده کنید و آن را به آرامی ماساژ دهید. از تماس مستقیم آن با نور خورشید اجتناب کنید و پوشش مناسب در برابر نور خورشید استفاده کنید تا از تشکیل لک مجدد جلوگیری شود. بروز راش، خارش یا بدتر شدن شرایط را گزارش کنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Aclaro PD®
 • Aclaro®
 • Alphaquin HP®
 • Eldopaque Forte®
 • Eldopaque® [OTC]
 • Eldoquin Forte®
 • Eldoquin® [OTC]
 • EpiQuin® Micro
 • Esoterica® Daytime [OTC]
 • Esoterica® Nighttime [OTC]
 • Lustra-AF®
 • Lustra-Ultra™
 • Lustra®
 • Melanex® [DSC]
 • Melpaque HP®
 • Melquin HP®
 • Melquin-3®
 • NeoStrata® HQ Skin Lightening [OTC]
 • Nuquin HP®
 • Palmer's® Skin Success® Eventone® Fade Cream [OTC]
 • Palmer's® Skin Success® Eventone® Fade Milk [OTC]
 • Palmer's® Skin Success® Eventone® Ultra Fade Serum [OTC]
دسته دارویی

ترکیب روشن کننده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
پارس دارو
 • هیدروکینون کرم موضعی 4 % 30g(کرم هیدروکنیون)
 • دارو سازی بهوزان
 • هیدروکینون-بهوزان کرم موضعی 4 % 30g(کرم هیدروکنیون)
 • ژرف اندیشان نوید سلامت
 • ژانولوما کرم موضعی 0.01 %/4 %/0.05 % 15g(کرم فلوسینولون / هیدروکینون / ترتینوئین)