کنسانتره هیدروژن پروکسید

Hydrogen Peroxide Concentrate
Hydrogen Peroxide Concentrate
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • GoodSense Hydrogen Peroxide [OTC];
  •  
  • Perox-A-Mint [OTC];
  •  
  • Peroxyl Spot Treatment [OTC]
دسته دارویی

 

  • Antibacterial, Topical;
  •  
  • Antibiotic, Oral Rinse

آنتی باکتریال، موضعی

آنتی‌بیوتیک، شستشودهنده دهانی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

30 %w/w

بالک


داروهای مرتبط