هیدروکلروتیازید

Hydrochlorothiazide

مشخصات داروی هیدروکلروتیازید


 • نام های تجاری خارجی Hydrochlorothiazide
  • Microzide®
 • دسته دارویی هیدروکلروتیازید
 • مصرف هیدروکلروتیازید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B

توصیه مصرف هیدروکلروتیازید


 • Hydrochlorothiazide

 • موارد استفاده هیدروکلروتیازید
 • قرص هیدروکلروتیازید در دسته مدرهای تیازیدی است و کاربرد اصلی آن در درمان فشار خون، درمان ورم در هنگام نارسایی قلبی یا کلیوی می باشد.

 • توصیه مصرف هیدروکلروتیازید
 • در مصرف قرص هیدروکلروتیازید به موارد زیر توجه کنید:

  1. راهنمایی های تجویز کننده یا تیم درمانگر را در خصوص رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی دنبال کنید.
  2. دارو را همراه با غذا و در ابتدای روز مصرف کنید تا از شب ادراری جلوگیری شود.
  3. پزشک ممکن است مکمل پتاسیم تجویز کند و یا اینکه توصیه به مصرف غذاهای غنی از پتاسیم کند.
  4. در هنگام مصرف این دارو، سرخود رژیم غذایی خود را تغییر ندهید، بخصوص زمانی که مکمل پتاسیم مصرف می کنید یا داروهایی مصرف می کنید که مانع از دست رفتن پتاسیم می شوند.

  عوارض مصرف قرص هیدروکلروتیازید

  این دارو ممکن است باعث گیجی، افت فشار وضعیتی یا حساسیت به نور شود. تپش قلب، گرفتگی عضلانی یا دانه های پوستی را گزارش کنید.

 • نحوه مصرف هیدروکلروتیازید
 • ممکن است با غذا یا شیر خورده شود. 

  تداخلات دارویی هیدروکلروتیازید


  • Hydrochlorothiazide

  غذا: حداکثر غلظت سرمی هیدروکلروتیازید با غذا ممکن است کاهش یابد. این فرآورده ممکن است باعث کاهش پتاسیم، سدیم و منیزیم شود. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف گیاهانی که باعث افزایش فشار خون می شوند (برگ بو، توت مار آبی، افدرا، زنجبیل، جینسینگ (آمریکایی)، کولا، شیرین بیان) اجتناب کنید، این گیاهان ممکن است باعث کاهش اثرات کاهندگی فشار خون هیدروکلروتیازید شوند. از مصرف گیاهانی که نیز اثرات کاهندگی فشار خون خون دارند ( توت مار سیاه، خشخاش، حسن یوسف، گل مهر طلا، زالزالک، دارواش، گل تلفونی، گنه گنه، کیسه کیشیش)، پرهیز کنید. مصرف این گیاهان ممکن است باعث اثرات کاهندگی فشار خون هیدروکلروتیازید شود. 

  برچسب هیدروکلروتیازید


  محصولات تجاری هیدروکلروتیازید در ایران


  آفا شیمی
 • هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 50 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 25 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • NIRAKARA INTERNATIONAL
 • هیوزاید قرص خوراکی 50 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی امین
 • دیورزید قرص خوراکی 50 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی تهران دارو
 • هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 12.5 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • تریامترن-اچ-تدافارم قرص خوراکی 50 mg/25 mg (قرص تریامترن / هیدروکلروتیازید)
 • لوزارتان/هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • Novartis
 • کو-دیووان قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • لیزینوپریل/هیدروکلروتیازید-عبیدی قرص خوراکی 20 mg/25 mg (قرص لیزینوپریل / هیدروکلروتیازید)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • باختر بیوشیمی
 • بایووالزاکس-اچ قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس-اچ قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • بایولوزاکس-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس-اچ قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • کوشان فارمد
 • پانامیکس قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • پانامیکس قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • لوزامیکس-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • پانامیکس قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • به شاد دارو
 • والتیزاید قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والتیزاید قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • تریامترن-اچ قرص خوراکی 50 mg/25 mg (قرص تریامترن / هیدروکلروتیازید)
 • سبحان دارو
 • تریامترن-اچ-سبحان قرص خوراکی 50 mg/25 mg (قرص تریامترن / هیدروکلروتیازید)
 • هیزارید قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • So.se.pharm Srl
 • والیدروک قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی ابوریحان
 • لیزونکس-اچ قرص خوراکی 12.5 mg/10 mg (قرص لیزینوپریل/ هیدروکلروتیازید)
 • لیزونکس-اچ قرص خوراکی 20 mg/25 mg (قرص لیزینوپریل / هیدروکلروتیازید)
 • البرز دارو
 • لوزن-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • پلی پیل-وی قرص خوراکی 81 mg/20 mg/12.5 mg/40 mg (قرص آ اس آ / آتورواستاتین (بصورت کلسیم) / هیدروکلروتیازید / والسارتان)
 • پلی پیل-ای قرص خوراکی 81 mg/20 mg/5 mg/12.5 mg (قرص آ اس آ / آتورواستاتین (بصورت کلسیم) / انالاپریل مالئات / هیدروکلروتیازید)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • لوکرازید قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • لوزاتن-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 2.5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/12.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • صنعتی کیمیدارو
 • هیدروزار قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • ویرا لیان گروه
 • ایم کاردیو قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • لابراتوارهای رازک
 • لوزار اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی سامی ساز
 • رنیوان اچ قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • رنیوان اچ قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • رنیوان اچ قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • رنیوان اچ قرص خوراکی 320 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • رنیوان اچ قرص خوراکی 320 mg/25 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/25 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • والفورت اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/25 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 2.5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/12.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • Hexal
 • اچ سی تی هگزال قرص خوراکی 25 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • کیمیاکالای رازی
 • هیتزرا قرص خوراکی 25 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • هیتزرا قرص خوراکی 12.5 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • Krka Farmaceutici Milano S.r.l.
 • والسارتان قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان / هیدروکلروتیازید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی هیدروکلروتیازید

  50 mg

  قرص

  25 mg

  قرص

  12.5 .mg

  قرص


  داروهای مرتبط