هیدروکلروتیازید

Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide

موارد استفاده هیدروکلروتیازید

قرص هیدروکلروتیازید در دسته مدرهای تیازیدی است و کاربرد اصلی آن در درمان فشار خون، درمان ورم در هنگام نارسایی قلبی یا کلیوی می باشد.

توصیه مصرف هیدروکلروتیازید

در مصرف قرص هیدروکلروتیازید به موارد زیر توجه کنید:

 1. راهنمایی های تجویز کننده یا تیم درمانگر را در خصوص رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی دنبال کنید.
 2. دارو را همراه با غذا و در ابتدای روز مصرف کنید تا از شب ادراری جلوگیری شود.
 3. پزشک ممکن است مکمل پتاسیم تجویز کند و یا اینکه توصیه به مصرف غذاهای غنی از پتاسیم کند.
 4. در هنگام مصرف این دارو، سرخود رژیم غذایی خود را تغییر ندهید، بخصوص زمانی که مکمل پتاسیم مصرف می کنید یا داروهایی مصرف می کنید که مانع از دست رفتن پتاسیم می شوند.

عوارض مصرف قرص هیدروکلروتیازید

این دارو ممکن است باعث گیجی، افت فشار وضعیتی یا حساسیت به نور شود. تپش قلب، گرفتگی عضلانی یا دانه های پوستی را گزارش کنید.

نحوه مصرف هیدروکلروتیازید

ممکن است با غذا یا شیر خورده شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Microzide®
دسته دارویی

مُدر، تیازیدی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Thiazide diuretics are found in breast milk. Following a single oral maternal dose of hydrochlorothiazide 50 mg, the mean breast milk concentration was 80 ng/mL (samples collected over 24 hours) and hydrochlorothiazide was not detected in the blood of the breast feeding infant (limit of detection 20 ng/mL). Peak plasma concentrations reported in adults following hydrochlorothiazide 12.5-100 mg are 70-490 ng/mL.

کارخانجات دارو پخش
 • هیدروکلروتیازید 50میلی گرم(قرص هیدروکلروتیازید)
 • هیدروکلروتیازید 25 میلی گرم(قرص هیدروکلروتیازید)
 • لوزاتن-اچ 50/12/5 میلی گرم(قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • ایران دارو
 • هیدروکلرو تیازید 25(قرص هیدروکلروتیازید)
 • هیدروکلروتیازید 50 میلی گرم(قرص هیدروکلروتیازید)
 • تریامترن- اچ(قرص تریامترن/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • لیزینوپریل20/ هیدروکلروتیازید 25-عبیدی(قرص لیزینوپریل /هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی 160/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی 80/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی 160/25(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزومیکس - اچ سی تی 5/160/12/5(قرص آملودیپین/والسارتان/هیدرروکلرتیازید)
 • والزومیکس - اچ سی تی 10/160/12/5(قرص آملودیپین/والسارتان/هیدروکلرتیازید)
 • داروسازی تهران دارو
 • لوزارتان / هیدروکلروتیازید 12.5/ 50-تدافارم(قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • تریامترن-اچ تدافارم 50/25 میلی گرم(قرص تریامترن/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی امین
 • دیورزید 50میلی گرم(قرص هیدروکلروتیازید)
 • باختر بیوشیمی
 • بایووالزاکس اچ 12/5 / 80(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس-اچ 160/12.5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس اچ 160/25(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایولوزاکس-اچ 50/12/5(قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • به شاد دارو
 • والتیزاید 80/12.5 میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والتیزاید 160/12/5میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • Novartis
 • کو-دیووان 12.5/160میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • کو دیوان 160 /12.5 میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی ابوریحان
 • لیزونکس-اچ 10/12.5 میلی گرم(قرص لیزینوپریل/هیدروکلروتیازید)
 • لیزونکس-اچ 20/25 میلی گرم(قرص لیزینوپریل /هیدروکلروتیازید)
 • کوشان فارمد
 • پانامیکس 80/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • پانامیکس 160/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • لوزامیکس-اچ(قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • So.se.pharm Srl
 • والیدروک12.5/80 میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • سبحان دارو
 • تریامترن اچ-سبحان(قرص تریامترن/هیدروکلروتیازید)
 • هیزارید 12/5 / 50 میلی گرم(قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • لوکرازید 12/5 / 50 میلی گرم(قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • NIRAKARA INTERNATIONAL
 • هیوزاید 50 میلی گرم(قرص هیدروکلروتیازید)
 • البرز دارو
 • پلی پیل ای(قرص آ اس آ (استیل سالیسیلیک اسید)/آتورواستاتین/انالاپریل/هیدروکلرتیازید)
 • لوزن -اچ(قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • تریامترن- اچ 50/25 میلی گرم(قرص تریامترن/هیدروکلروتیازید)
 • غذا: حداکثر غلظت سرمی هیدروکلروتیازید با غذا ممکن است کاهش یابد. این فرآورده ممکن است باعث کاهش پتاسیم، سدیم و منیزیم شود. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف گیاهانی که باعث افزایش فشار خون می شوند (برگ بو، توت مار آبی، افدرا، زنجبیل، جینسینگ (آمریکایی)، کولا، شیرین بیان) اجتناب کنید، این گیاهان ممکن است باعث کاهش اثرات کاهندگی فشار خون هیدروکلروتیازید شوند. از مصرف گیاهانی که نیز اثرات کاهندگی فشار خون خون دارند ( توت مار سیاه، خشخاش، حسن یوسف، گل مهر طلا، زالزالک، دارواش، گل تلفونی، گنه گنه، کیسه کیشیش)، پرهیز کنید. مصرف این گیاهان ممکن است باعث اثرات کاهندگی فشار خون هیدروکلروتیازید شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  50 mg

  قرص

  25 mg

  قرص

  12.5 .mg

  قرص


  داروهای مرتبط