هیدروکلروتیازید

Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide

موارد استفاده هیدروکلروتیازید

قرص هیدروکلروتیازید در دسته مدرهای تیازیدی است و کاربرد اصلی آن در درمان فشار خون، درمان ورم در هنگام نارسایی قلبی یا کلیوی می باشد.

توصیه مصرف هیدروکلروتیازید

در مصرف قرص هیدروکلروتیازید به موارد زیر توجه کنید:

 1. راهنمایی های تجویز کننده یا تیم درمانگر را در خصوص رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی دنبال کنید.
 2. دارو را همراه با غذا و در ابتدای روز مصرف کنید تا از شب ادراری جلوگیری شود.
 3. پزشک ممکن است مکمل پتاسیم تجویز کند و یا اینکه توصیه به مصرف غذاهای غنی از پتاسیم کند.
 4. در هنگام مصرف این دارو، سرخود رژیم غذایی خود را تغییر ندهید، بخصوص زمانی که مکمل پتاسیم مصرف می کنید یا داروهایی مصرف می کنید که مانع از دست رفتن پتاسیم می شوند.

عوارض مصرف قرص هیدروکلروتیازید

این دارو ممکن است باعث گیجی، افت فشار وضعیتی یا حساسیت به نور شود. تپش قلب، گرفتگی عضلانی یا دانه های پوستی را گزارش کنید.

نحوه مصرف هیدروکلروتیازید

ممکن است با غذا یا شیر خورده شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Microzide®
دسته دارویی

مُدر، تیازیدی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Thiazide diuretics are found in breast milk. Following a single oral maternal dose of hydrochlorothiazide 50 mg, the mean breast milk concentration was 80 ng/mL (samples collected over 24 hours) and hydrochlorothiazide was not detected in the blood of the breast feeding infant (limit of detection 20 ng/mL). Peak plasma concentrations reported in adults following hydrochlorothiazide 12.5-100 mg are 70-490 ng/mL.

داروسازی تولید دارو
 • هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 50 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 25 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 12.5 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • لیزینوپریل/هیدروکلروتیازید-عبیدی قرص خوراکی 20 mg/25 mg (قرص لیزینوپریل /هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین/والسارتان/هیدرروکلرتیازید)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین/والسارتان/هیدروکلرتیازید)
 • داروسازی تهران دارو
 • لوزارتان/هیدروکلروتیازید قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • تریامترن-اچ-تدافارم قرص خوراکی 50 mg/25 mg (قرص تریامترن/هیدروکلروتیازید)
 • NIRAKARA INTERNATIONAL
 • هیوزاید قرص خوراکی 50 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی امین
 • دیورزید قرص خوراکی 50 mg (قرص هیدروکلروتیازید)
 • Novartis
 • کو-دیووان قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • کوشان فارمد
 • پانامیکس قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • پانامیکس قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • لوزامیکس-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی ابوریحان
 • لیزونکس-اچ قرص خوراکی 12.5 mg/10 mg (قرص لیزینوپریل/هیدروکلروتیازید)
 • لیزونکس-اچ قرص خوراکی 20 mg/25 mg (قرص لیزینوپریل /هیدروکلروتیازید)
 • باختر بیوشیمی
 • بایووالزاکس-اچ قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس-اچ قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایولوزاکس-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • به شاد دارو
 • والتیزاید قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والتیزاید قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • So.se.pharm Srl
 • والیدروک قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • تریامترن-اچ قرص خوراکی 50 mg/25 mg (قرص تریامترن/هیدروکلروتیازید)
 • سبحان دارو
 • تریامترن قرص خوراکی 50 mg/25 mg (قرص تریامترن/هیدروکلروتیازید)
 • هیزارید قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • البرز دارو
 • لوزن-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • پلی پیل-ای قرص خوراکی 81 mg/20 mg/5 mg/12.5 mg (قرص آ اس آ (استیل سالیسیلیک اسید)/آتورواستاتین/انالاپریل/هیدروکلرتیازید)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • لوکرازید قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • لوزاتن-اچ قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • صنعتی کیمیدارو
 • هیدروزار قرص خوراکی 50 mg/12.5 mg (قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید)
 • غذا: حداکثر غلظت سرمی هیدروکلروتیازید با غذا ممکن است کاهش یابد. این فرآورده ممکن است باعث کاهش پتاسیم، سدیم و منیزیم شود. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف گیاهانی که باعث افزایش فشار خون می شوند (برگ بو، توت مار آبی، افدرا، زنجبیل، جینسینگ (آمریکایی)، کولا، شیرین بیان) اجتناب کنید، این گیاهان ممکن است باعث کاهش اثرات کاهندگی فشار خون هیدروکلروتیازید شوند. از مصرف گیاهانی که نیز اثرات کاهندگی فشار خون خون دارند ( توت مار سیاه، خشخاش، حسن یوسف، گل مهر طلا، زالزالک، دارواش، گل تلفونی، گنه گنه، کیسه کیشیش)، پرهیز کنید. مصرف این گیاهان ممکن است باعث اثرات کاهندگی فشار خون هیدروکلروتیازید شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  50 mg

  قرص

  25 mg

  قرص

  12.5 .mg

  قرص


  داروهای مرتبط