آمینو اسید

Aminoacid
Amino Acid Injection

موارد استفاده آمینو اسید

محلول تزریقی آمینواسید بخشی از تغذیه وریدی، به منظور پیشگیری از کاهش نیتروژن و یا درمان تعادل منفی نیتروژن است.

روش وریدی زمانی استفاده می شود که استفاده از داروهای خوراکی امکان پذیر نیست، پس مواد مغزی مورد نیاز بیمار بطور مستقیم وارد سیستم عروق وی شده و از مجرای گوارش استفاده نمی شود. این اتفاق زمان رخ میدهد که، در سیستم گوارش اختلالی وجود داشه باشد و یا روده در طول درمان نیاز به استراحت داشته باشد.

نکته: ممکن است در شرایط خاص، فرمولاسیون های مخصوص آمینواسید در نظر گرفته شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Aminosyn®
 • Aminosyn® II
 • Aminosyn®-HBC
 • Aminosyn®-PF
 • Aminosyn®-RF
 • BranchAmin®
 • Clinisol®
 • FreAmine® HBC
 • FreAmine® III
 • HepatAmine®
 • Hepatasol®
 • NephrAmine®
 • PremaSol™
 • Prosol
 • Travasol®
 • TrophAmine®
دسته دارویی

تغذیه‌ی درون وریدی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Endogenous amino acids are found in breast milk (IOM, 1991).

B.Braun Melsungen AG
 • آمینوپلاسمال بی.براون 10 % محلول تزریقی داخل وریدی 500mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10%)
 • B. Braun Melsungen Ag
 • آمینوپلاسمال بی.براون 10 % محلول تزریقی داخل وریدی 1000mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10%)
 • آمینوپلاسمال 15% محلول تزریقی داخل وریدی 500mL(محلول تزریقی آمینو اسید 15%)
 • آمینوپلاسمال بی.براون 10 % محلول تزریقی داخل وریدی 500mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10%)
 • آمینوپلاسمال بی.براون 10 % محلول تزریقی داخل وریدی 250mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10%)
 • آمینوپلاسمال اطفال 10% محلول تزریقی داخل وریدی 250mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10% اطفال)
 • آمینوپلاسمال اطفال 10% محلول تزریقی داخل وریدی 100mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10% اطفال)
 • آمینوپلاسمال اطفال 10% محلول تزریقی داخل وریدی 250mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10% اطفال)
 • آمینوپلاسمال اطفال 10% محلول تزریقی داخل وریدی 100mL(محلول تزریقی آمینو اسید 10% اطفال)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  5 %

  محلول تزریقی

  5 %

  محلول تزریقی

  5 %

  محلول تزریقی

  10 %

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  10 %

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط