آمیلوراید+هیدروکلروتیازید

Amiloride+Hyrochlorothiazide

مشخصات داروی آمیلوراید+هیدروکلروتیازید


 • نام های تجاری خارجی Amiloride+Hyrochlorothiazide
  • Ami-Hydro;
  • Apo-Amilzide®;
  • Gen-Amilazide;
  • Moduret;
  • Novamilor;
  • Nu-Amilzide
 • دسته دارویی آمیلوراید+هیدروکلروتیازید
 • مصرف آمیلوراید+هیدروکلروتیازید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف آمیلوراید+هیدروکلروتیازید


 • Amiloride+Hyrochlorothiazide
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی آمیلوراید+هیدروکلروتیازید

-

قرص