گایفنزین

Guaifenesin

مشخصات داروی گایفنزین


 • نام های تجاری خارجی Guaifenesin
  • Allfen [OTC]
  • Bidex®-400 [OTC]
  • Diabetic Siltussin DAS-Na [OTC]
  • Diabetic Tussin® EX [OTC]
  • Fenesin IR [OTC]
  • Ganidin® NR [OTC] [DSC]
  • Geri-Tussin [OTC]
  • Humibid® Maximum Strength [OTC]
  • Mucinex® Kid's Mini-Melts™ [OTC]
  • Mucinex® Kid's [OTC]
  • Mucinex® Maximum Strength [OTC]
  • Mucinex® [OTC]
  • Mucus Relief [OTC]
  • Organidin® NR [OTC] [DSC]
  • Refenesen™ 400 [OTC]
  • Refenesen™ [OTC]
  • Robafen [OTC]
  • Scot-Tussin® Expectorant [OTC]
  • Siltussin SA [OTC]
  • Vicks® Casero™ Chest Congestion Relief [OTC]
  • Vicks® DayQuil® Mucus Control [OTC]
  • Xpect™ [OTC]
 • دسته دارویی گایفنزین
 • مصرف گایفنزین در بارداری
 • مصرف گایفنزین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است.

توصیه مصرف گایفنزین


 • GuaiFENesin

 • موارد استفاده گایفنزین
 • باعث رقیق شدن خلط و ترشحات ریه شود و سرفه ها را تسهیل می کند. 

 • توصیه مصرف گایفنزین
 • قرص آهسته رهش را نجوید یا خرد نکنید. با یک لیوان آب کامل مصرف کنید. مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. خواب آلودگی بیش از حد، تنگی نفس، عدم بهبود شرایط یا بدتر شدن شرایط را گزارش کنید. 

 • نحوه مصرف گایفنزین
 • برخی از فرآورده ها حاوی سدیم یا فنیل آلانین می باشند. 

  محصولات تجاری گایفنزین در ایران


  داروسازی زهراوی
 • گايافنزين کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 100 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • گايافنزين کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 200 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • داروسازی دانا
 • موکوفنزین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 200 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • موکوفنزین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 100 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • عماد درمان پارس
 • گایافنزین-عماد شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • تئوفیلین-جی عماد محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • رامو فارمین
 • گایافنزین شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • داروسازی تولید دارو
 • گایول شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • کوفکس شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • تیدی فلو شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • موتیسین شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • جی-ماکس شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • تئوفیلین-جی محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • داروسازی خوارزمی
 • تئوزین محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • استامینوفن /گایافنزین/ فنیل افرین شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • ليتو خوارزمي تئوزین محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • البرز دارو
 • تئوکال-جی محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • کدئین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین / فنیل افرین)
 • تولید مواد اولیه داروپخش
 • گایاکدین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ستادین-جی شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دی بی- کلد شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • پور سینا
 • دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 30 mg/200 mg/10 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان / گایافنزین / فنیل افرین)
 • برچسب گایفنزین


  به اشتراک بگذارید