گایفنزین

Guaifenesin

مشخصات داروی گایفنزین


 • نام های تجاری خارجی Guaifenesin
  • Allfen [OTC]
  • Bidex®-400 [OTC]
  • Diabetic Siltussin DAS-Na [OTC]
  • Diabetic Tussin® EX [OTC]
  • Fenesin IR [OTC]
  • Ganidin® NR [OTC] [DSC]
  • Geri-Tussin [OTC]
  • Humibid® Maximum Strength [OTC]
  • Mucinex® Kid's Mini-Melts™ [OTC]
  • Mucinex® Kid's [OTC]
  • Mucinex® Maximum Strength [OTC]
  • Mucinex® [OTC]
  • Mucus Relief [OTC]
  • Organidin® NR [OTC] [DSC]
  • Refenesen™ 400 [OTC]
  • Refenesen™ [OTC]
  • Robafen [OTC]
  • Scot-Tussin® Expectorant [OTC]
  • Siltussin SA [OTC]
  • Vicks® Casero™ Chest Congestion Relief [OTC]
  • Vicks® DayQuil® Mucus Control [OTC]
  • Xpect™ [OTC]
 • دسته دارویی گایفنزین
 • مصرف گایفنزین در بارداری
 • مصرف گایفنزین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است.

توصیه مصرف گایفنزین


 • GuaiFENesin

 • موارد استفاده گایفنزین
 • باعث رقیق شدن خلط و ترشحات ریه شود و سرفه ها را تسهیل می کند. 

 • توصیه مصرف گایفنزین
 • قرص آهسته رهش را نجوید یا خرد نکنید. با یک لیوان آب کامل مصرف کنید. مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. خواب آلودگی بیش از حد، تنگی نفس، عدم بهبود شرایط یا بدتر شدن شرایط را گزارش کنید. 

 • نحوه مصرف گایفنزین
 • برخی از فرآورده ها حاوی سدیم یا فنیل آلانین می باشند. 

  برچسب گایفنزین


  محصولات تجاری گایفنزین در ایران


  داروسازی زهراوی
 • گايافنزين کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 100 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • گايافنزين کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 200 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • داروسازی دانا
 • موکوفنزین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 200 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • موکوفنزین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 100 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • عماد درمان پارس
 • گایافنزین-عماد شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • تئوفیلین-جی عماد محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • داروسازی امین
 • گایافنزین شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • داروسازی تولید دارو
 • گایول شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • تئوفیلین-جی محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • تیدی فلو شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • پولیتوس پلاس شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین / فنیل افرین)
 • کوفکس شربت خوراکی 100 mg/2 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • موتیسین شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • جی-ماکس شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • داروسازی خوارزمی
 • تئوزین محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • ليتو خوارزمي تئوزین محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • استامینوفن /گایافنزین/ فنیل افرین شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • ليتو خوارزمي گایافکس شربت خوراکی 100 mg/5mL 120mL(شربت گایافنزین)
 • نوريزموکو شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • البرز دارو
 • تئوکال-جی محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • تولید مواد اولیه داروپخش
 • گایاکدین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • کدئین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین / فنیل افرین)
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 100 mg/2 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ستادین-جی شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • ستادکس شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mg/5mL 200mL(شربت دکسترومتورفان / گایافنزین / فنیل افرین)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دی بی- کلد شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • رامو فارمین
 • پکتورامین شربت خوراکی 100 mg/2 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • پور سینا
 • دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 30 mg/200 mg/10 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان / گایافنزین / فنیل افرین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.