گرانیسترون

Granisetron
Granisetron

موارد استفاده گرانیسترون

پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و رادیودرمانی، پیشگیری و درمان تهوع بعد از عمل

توصیه مصرف گرانیسترون

این دارو جهت پیشگیری از تهوع داده می شود. در صورتی که این دارو به صورت انفوزیون وریدی تجویز شود، در هنگام انفوزیون مورد پایش قرار خواهید گرفت. به سرعت هر گونه درد قفسه سینه، سخت نفس کشیدن، درد یا خارش در محل تزریق را گزارش کنید. پچ را بلافاصله قبل از استفاده از پاکت خود خارج کنید، پچ را پاره نکنید. پچ را بر روی پوست تمیز، سالم و خشک در بخش بالایی بازو استفاده کنید. ممکن است سردرد، خواب آلودگی و سرگیجه تجربه کنید. درد قفسه سینه، تپش قلب، سردرد مداوم، خواب آلودگی بیش ازحد، تب، تغییر الگوی دفع (مثلا بروز یبوست و اسهال) را گزارش کنید.

نام های تجاری خارجی
 • Granisol™
 • Kytril®
 • Sancuso®
دسته دارویی

ضد تهوع

آنتاگونیست انتخابی گیرنده HT3-5

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
داروسازی جالینوس
 • گرانیسترون قرص خوراکی 1 mg (قرص گرانیسترون)
 • Atnahs Pharma UK Ltd
 • کیتریل قرص خوراکی 1 mg (قرص گرانیسترون)
 • کیتریل محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 3mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • داروسازی بهار سبز طلائی
 • گرانیسترون محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 3mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • گرانیسترون محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • گرانیک محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • گرانیک محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 3mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • داروسازی تهران شیمی
 • دوومیت محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 3mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • دوومیت محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • داروسازی ابوریحان
 • گراتریل محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • گراتریل محلول تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 3mL(محلول تزریقی گرانیسترون)
 • Prostrakan
 • سانکوزو پچ پیوسته رهش از طریق پوست 34.3 mg/52cm2 (پچ پیوسته رهش گرانیسترون)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 mg

  قرص

  1 mg/ml

  محلول تزریقی

  3.1 .mg/h(.mg/cm

  برچسب پوستی طولانی رهش


  داروهای مرتبط