تیومالات سدیم طلا (تیوسولفات سدیم طلا)

Gold Sodium Thiomalate
Gold Sodium Thiomalate

موارد استفاده تیومالات سدیم طلا (تیوسولفات سدیم طلا)

آمپول تیومالات سدیم طلا (تیوسولفات سدیم طلا) جهت درمان کمکی برای رماتیسم مفصلی فعال تجویز می گردد.

نام های تجاری خارجی
  • Myochrysine® [DSC]
دسته دارویی

ترکیبات طلا

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Injectable gold salts have been detected in breast milk and the serum of nursing infants

اشکال دارویی موجود در ایران

100 mg/ml

تزریقی

20 mg/ml

تزریقی

40 mg/ml

تزریقی

50 mg/ml

تزریقی