گلیکولیک اسید

Glycolic Acid

مشخصات داروی گلیکولیک اسید


  • نام های تجاری خارجی Glycolic Acid
  • دسته دارویی گلیکولیک اسید
  • مصرف گلیکولیک اسید در بارداری

توصیه مصرف گلیکولیک اسید


به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی گلیکولیک اسید

-

بالک

70 %

محلول


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲