گليسرين

Glycerin

مشخصات داروی گليسرين


 • نام های تجاری خارجی Glycerin
  • Fleet® Glycerin Maximum Strength [OTC]
  • Fleet® Glycerin Suppositories [OTC]
  • Fleet® Liquid Glycerin [OTC]
  • Fleet® Pedia-Lax™ Glycerin Suppositories [OTC]
  • Fleet® Pedia-Lax™ Liquid Glycerin Suppositories [OTC]
  • Orajel® Dry Mouth [OTC]
  • Sani-Supp® [OTC]
 • دسته دارویی گليسرين
 • مصرف گليسرين در بارداری

توصیه مصرف گليسرين


 • Glycerin

 • موارد استفاده گليسرين
 • يبوست،كاهش فشار داخل چشم،كاهش ادم قرنيه.گليسرين به صورت خوراكي براي كاهش فشار داخل جمجمه اي تجويز ميشود

  برچسب گليسرين


  محصولات تجاری گليسرين در ایران


  ویستا تجارت پارس
 • نیتروگلیسرین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • داروسازی خوارزمی
 • نيتروگليسرين قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • دارو سازی سها
 • نیتروگلیسرین سها قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیتروگلیسیرین سها قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • میوکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • میوکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • البرز دارو
 • نیتروکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیتروکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیتروکاردین تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 2mL(تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیتروکاردین تزریقی پرنترال 1 mg/1mL 5mL(تزریقی نیتروگلیسرین)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • نیترومکس قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیترومکس قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • داروسازی زهراوی
 • نیتروساستین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیتروساستین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیتروپرل کپسول حاوی مایع خوراکی 0.4 mg (کپسول حاوی مایع نیتروگلیسرین)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • دروکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • دروکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • داروسازی اکسیر
 • نیتروکسیر قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیتروکسیر قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • داروسازی ابوریحان
 • تریکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • تریکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • لاکساتور شیاف مقعدی 1 g (شیاف گلیسرین)
 • لاکساتور شیاف مقعدی 2 g (شیاف گلیسرین)
 • Egis Pharmaceutical Plc
 • نیترومینت قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیترومینت قرص پیوسته رهش خوراکی 6.5 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیترومینت اسپری زیرزبانی 400 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری نیتروگلیسرین)
 • داروسازی دانا
 • نیتروژل کپسول حاوی مایع خوراکی 0.4 mg (کپسول حاوی مایع نیتروگلیسرین)
 • داروسازی تهران دارو
 • تداگلیز قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • تداگلیز قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • نیتروگلیسیرین کپسول حاوی مایع خوراکی 0.4 mg (کپسول حاوی مایع نیتروگلیسرین)
 • اکتوورکو
 • سوستاک قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • سوستاک قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسرین)
 • ایران ناژو
 • گلیسیرین-ناژو شیاف مقعدی 2 g (شیاف گلیسرین)
 • گلیسیرین-ناژو شیاف مقعدی 1 g (شیاف گلیسرین)
 • دارو سازی بهوزان
 • گلیسرین-بهوزان شیاف مقعدی 1 g (شیاف گلیسرین)
 • گلیسرین-بهوزان شیاف مقعدی 2 g (شیاف گلیسرین)
 • G. Pohl-boskamp Gmbh & Co. Kg
 • نیترولینگوال اسپری زیرزبانی 400 ug/1{dose} (اسپری نیتروگلیسرین)
 • نیترونال تزریقی پرنترال 1 mg/1mL 5mL(تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیترونال آکواس تزریقی پرنترال 1 mg/1mL 10mL(تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیترولینگوال اسپری زیرزبانی 400 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری نیتروگلیسرین)
 • نیترونال آکواس تزریقی پرنترال 1 mg/1mL 5mL(تزریقی نیتروگلیسرین)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • نیترال تزریقی پرنترال 1 mg/1mL 5mL(تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیترال تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 2mL(تزریقی نیتروگلیسرین)
 • دارو سازی سپیداج
 • گلیسرین فنیکه-سپیداج محلول، قطره گوشی 6.4 g/93.6 g 10mL(محلول، قطره فنل گلیسرین)
 • کیمیا دارو سپهر
 • گلیسرین مایع غیر قابل مصرف 60g(مایع گلیسرین)
 • گلیسرین فنل محلول، قطره گوشی 6.4 g/93.6 g 10mL(محلول، قطره فنل گلیسرین)
 • Snow Pharmaceuticals, LLC
 • نیتروگلیسیرین پماد موضعی 2 % 30g(پماد نیتروگلیسرین)
 • Chema-elektromet. Spoldzielnia Pracy
 • نیتروکارد پماد موضعی 2 % 30g(پماد نیتروگلیسرین)
 • Alves Healthcare Private Limited
 • نیترین پماد موضعی 2 % 30g(پماد نیتروگلیسرین)
 • Ayrton
 • گلیترین اسپری زیرزبانی 400 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری نیتروگلیسرین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.