گليسرين

Glycerin
Glycerin

موارد استفاده گليسرين

يبوست،كاهش فشار داخل چشم،كاهش ادم قرنيه.گليسرين به صورت خوراكي براي كاهش فشار داخل جمجمه اي تجويز ميشود

نام های تجاری خارجی
 • Fleet® Glycerin Maximum Strength [OTC]
 • Fleet® Glycerin Suppositories [OTC]
 • Fleet® Liquid Glycerin [OTC]
 • Fleet® Pedia-Lax™ Glycerin Suppositories [OTC]
 • Fleet® Pedia-Lax™ Liquid Glycerin Suppositories [OTC]
 • Orajel® Dry Mouth [OTC]
 • Sani-Supp® [OTC]
دسته دارویی

ملین، اسموتیک

ترکیبات چشمی، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
دارو سازی فارابی
 • نیتروگلیسرین 6/4(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروگلیسرین 2/6(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • ایران ناژو
 • گلیسیرین - ناژو2 رکتال(شیاف گلیسرین)
 • گلیسیرین - ناژو 1 رکتال(شیاف گلیسرین)
 • ویستا تجارت پارس
 • نیتروگلیسرین 2/6 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروگلیسرین 6/4 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • دارو سازی سها
 • نیتروگلیسرین 6/4 سها(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • دارو سازی بهوزان
 • گلیسرین-بهوزان 1 گرمی مقعدی(شیاف گلیسرین)
 • گلیسرین-بهوزان 2گرمی مقعدی(شیاف گلیسرین)
 • دارو سازی سپیداج
 • گلیسرین فنیکه-سپیداج 6/4 درصد 10میلی لیتر گوشی(قطره، محلول فنل گلیسیرین)
 • داروسازی ابوریحان
 • لاکساتور 1 گرم(شیاف گلیسرین)
 • لاکساتور 2 گرم(شیاف گلیسرین)
 • تریکانتین 2.6 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • تریکانتین 6/4 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • داروسازی اکسیر
 • نیتروکسیر2/6 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروکسیر 6/4(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • میوکاردین 6/4(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • میوکاردین 2/6(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • دروکانتین 6/4(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • دروکانتین2/6(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • G. Pohl-boskamp Gmbh & Co. Kg
 • نیترونال 1 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیترولینگوال 0/4 میلی گرم در دوز(اسپری نیتروگلیسرین)
 • نیترونال آکواس یک میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی نیتروگلیسرین)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • نیترال 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیترال 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(محلول تزریقی نیتروگلیسیرین)
 • البرز دارو
 • نیتروکاردین 2/6 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروکاردین 6/4 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • داروسازی تهران دارو
 • تداگلیز2/6میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • تداگلیز 6/4میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • Ayrton
 • گلیترین 400 میکروگرم در دوز(اسپری نیتروگلیسرین)
 • Egis Pharmaceutical Plc
 • نیترومینت 400 میکروگرم(اسپری نیتروگلیسرین)
 • نیترومینت 2/6 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیترومینت 6/5میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • اکتوورکو
 • سوستاک 2/6 میلی‌گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • سوستاک 6/4 میلی‌گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • داروسازی دانا
 • نیتروژل 0/4 میلی گرم(کپسول حاوی مایع نیتروگلیسیرین)
 • Snow Pharmaceuticals, LLC
 • نیترو گلیسیرین(پماد )
 • کیمیا دارو سپهر
 • گلیسرین فنل گوشی(قطره، محلول فنل گلیسیرین)
 • گلیسیرین 60 گرم(مایع گلیسیرین)
 • Chema-elektromet. Spoldzielnia Pracy
 • نیتروکارد ( نيتروگليسيرين ) 20 میلیگرم در گرم ، 30 گرم پماد(پماد )
 • پماد نیتروکارد 2%(پماد )
 • نیتروکارد(پماد )
 • پماد نیتروگلیسیرین 2 در صد، 20 میلیگرم در گرم(پماد )
 • داروسازی زهراوی
 • نیتروساستین 6/4 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروساستین 2/6(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • نیترومکس 6/4 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیترومکس 2/6 میلی گرم(قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 g

  شیاف

  1.2 .mg

  شیاف

  2 g

  شیاف

  4 g

  شیاف

  3.4 .mg

  شیاف

  -

  بالک


  داروهای مرتبط