گلوکاگون

Glucagon
Glucagon

موارد استفاده گلوکاگون

درمان افت قند خون، کمک به تشخیص در معاینات رادیولوژی از طریق مهار حرکات دستگاه گوارش

توصیه مصرف گلوکاگون

در صورت لزوم یک نفر کمکی برای تجویز گلوکاگون پیدا شود.

نحوه مصرف گلوکاگون

پس لز پاسخ به درمان، هر چه سریعتر به بیمار کربوهيدرات (ترکیبات قندی) تجویز شود.

نام های تجاری خارجی
 • GlucaGen®
 • GlucaGen® Diagnostic Kit
 • GlucaGen® HypoKit®
 • Glucagon Emergency Kit
دسته دارویی

پادزهر

پادزهر، افت قندخون

ترکیب تشخیصی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Glucagon is not absorbed from the GI tract and therefore, it is unlikely adverse effects would occur in a breast-feeding infant.

Novo Nordisk
 • گلوکاگون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی گلوکاگون)
 • گلوکاژن هایپوکیت پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی گلوکاگون)
 • گلوکاژن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی گلوکاگون)
 • گلوکاگون سبب تخلیه ذخایر گلیکوژن می شود.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  1 mg

  پودر برای تزریق