جم سیتابین

Gemcitabine

مشخصات داروی جم سیتابین


 • نام های تجاری خارجی Gemcitabine
  • Gemzar®
 • دسته دارویی جم سیتابین
 • مصرف جم سیتابین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.
 • مصرف جم سیتابین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف جم سیتابین


 • Gemcitabine

 • موارد استفاده جم سیتابین
 • درمان سرطان سینه متاستاز دهنده، درمان سرطان سلول های غیر کوچک ریوی متاستاز دهنده و پیشرفته، درمان سرطان پانکراس پیشرفته و متاستاز دهنده، سرطان تخمدان عود کننده پیشرفته

 • توصیه مصرف جم سیتابین
 • این دارو به صورت تزریق آهسته تجویز می شود، بیمار در هنگام تزریق مورد پایش قرار گیرد. پس از تزریق، به سرعت هر گونه قرمزی، درد یا تورم در محل تزریق، مشکل بلع و تنفس یا تب و لرز را گزارش کنید. بین تزریقات خود مواد مغذی و مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است حساسیت شما به عفونت افزایش یابد. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید: خستگی جدید، احساس تنهایی، تهوع، استفراغ، ریزش مو (برگشت پذیر)، زخم دهانی. موارد ذیل را گزارش کنید: خستگی شدید، عوارض گوارشی شدید، یبوست یا اسهال، خون ریزی یا کبودی غیر عادی، تب و لرز، گلو درد، ترشحات واژن، علایم احتباس مایعات (تورم دست و پا، تنگی نفس، افزایش وزن غیر عادی)، زرد شدن پوست یا چشم، تغییر رنگ ادرار یا مدفوع، درد یا ضعف عضلانی و اسکلتی. 

  تداخلات دارویی جم سیتابین


  • Gemcitabine

  اتانول: از مصرف الکل به دلیل عوارض گوارشی اجتناب کنید. 

  برچسب جم سیتابین


  محصولات تجاری جم سیتابین در ایران


  Azevedos
 • جمسیتابین آزودوس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمسیتابین آزودوس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • Hospira
 • جمسیتابین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 38 mg/1 mL 26.3mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمسیتابین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمسیتابین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 38 mg/1 mL 52.6mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • داروسازی سبحان انکولوژی
 • جمسیتابین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 38 mg/1 mL 5.26mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جم سیبان محلول غلیظ تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 2mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جم سیبان محلول غلیظ تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 10mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • Ebewe Pharma
 • جمسیتابین ا ب و محلول غلیظ تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 100mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمسیتابین ا ب و محلول غلیظ تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جم زول محلول غلیظ تزریقی پرنترال 38 mg/1 mL 5.26mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جم زول محلول غلیظ تزریقی پرنترال 38 mg/1 mL 26.3mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • Pharma Resources Gmbh
 • جمسیتابین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • STADAPHARM GmBH(ex Cell Pharm)
 • جمسی-سل محلول غلیظ تزریقی پرنترال 38 mg/1 mL 26.3mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمسی-سل محلول غلیظ تزریقی پرنترال 38 mg/1 mL 5.26mL(محلول غلیظ تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • Vianex
 • جمنیل پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمنیل پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
 • جمتاز پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمتاز پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • Eli Lilly
 • جمزار پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمزار پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • ویتان فارمد
 • کموجم پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • کموجم پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • Hikma Farmaceutica S.a.
 • ریبوزار پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • ریبوزار پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • اکترو خاورمیانه
 • جمسیتابین اکتِ پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • جمسیتابین اکتِ پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی جم سیتابین هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی جم سیتابین

  1 g

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  200 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  38 mg/ml

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  100 mg/ml

  محلول تغلیظ شده تزریقی


  داروهای مرتبط