جفی تینیب

Gefitinib
Gefitinib

موارد استفاده جفی تینیب

قرص جفی تینیب جهت درمان سرطان ریه برای بیمار تجویز می گردد.

توصیه مصرف جفی تینیب

 1. دارو را با غذا مصرف کنید.
 2. این دارو را با آب گریپ فوروت مصرف نکنید.
 3. نیاز به تست های آزمایشگاهی منظم خواهید داشت.
 4. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

عوارض مصرف قرص جفی تینیب

 • ممکن است از دست رفتن اشتها، تهوع، استفراغ، اسهال تجربه کنید.
 • بروز علائمی همچون "اسهال مداوم، بروز دانه های پوستی، سخت نفس کشیدن، خس خس سینه، درد قفسه سینه، سرفه، تغییر در بینایی، درد چشم، علایم عفونت چشم، ضعف غیر عادی یا درد مفاصل"، را به سرعت، به پزشک معالج خود گزارش دهید.

نحوه مصرف جفی تینیب

 • غذا اثری بر جذب جفی تینیب ندارد.
نام های تجاری خارجی
 • Iressa®
دسته دارویی

ترکیب ضد نئوپلاسم، مهارکننده تیروزین کیناز

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended.

Astrazeneca Ab
 • ایرسا قرص خوراکی 250 mg (قرص جفی تینیب)
 • Astrazeneca
 • ایرسا قرص خوراکی 250 mg (قرص جفی تینیب)
 • غذا: آب گریپ فوروت ممکن است باعث افزایش غلظت سرمی جفتینیب شود. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث کاهش غلظت سرمی جفتینیب شود.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  250 mg

  قرص