گالیوم (68Ga) اکتروتات

Gallium(68 Ga)-Octrotate

مشخصات داروی گالیوم (68Ga) اکتروتات


  • نام های تجاری خارجی Gallium(68 Ga)-Octrotate
  • Brand Names: US 

    • Netspot
  • دسته دارویی گالیوم (68Ga) اکتروتات
  • مصرف گالیوم (68Ga) اکتروتات در بارداری

توصیه مصرف گالیوم (68Ga) اکتروتات


  • Gallium(68 Ga)-Octrotate
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی گالیوم (68Ga) اکتروتات

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲