گادودیاماید

Gadodiamide
Gadodiamide

موارد استفاده گادودیاماید

موارد استفاده داروی گادودیامید که به صورت بالینی مصرف میشود:

استفاده از گادودیامید به عنوان یک ماده حاجب جهت عکس برداری M.R.I، موج افزایش کنتراست مفید (CNR) میشود. همچنین جهت مشاهده ضایعات دستگاه عصبی مرکزی و بدن (به جز قلب) با عروق غیر طبیعی کاربرد دارد.

توصیه مصرف گادودیاماید

توصیه می شود زمان مصرف به موارد زیر توجه کنید:

  1. این دارو فقط به صورت انفزیون داخل وریدی مصرف شود.
  2. ممکن است احساس سرگیجه و سردرد پیدا کنید.
  3. هرگونه سوزش، درد، تورم در محل تزریق را سریعا گزارش کنید.
  4. در صورت احساس سردرد شدید، تورم، احساس سوزش، خارش پوست و تنگی نفس فورا به پزشک خود اطلاع دهید.
نام های تجاری خارجی
  • Omniscan®
دسته دارویی

داروی تشخیصی

داروی حاجب حاوی گادولینیوم

داروی حاجب/رادیولوژیک (غیر یونی، اسمولالیته پایین)

داروی حاجب/رادیولوژیک، ترکیب پارامغناطیس

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Ge Healthcare(ex Amersham)
  • امنی اسکن محلول تزریقی تزریقی 287 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادودیامید)
  • امنی اسکن محلول تزریقی تزریقی 287 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی گادودیامید)
  • امنی اسکن محلول تزریقی تزریقی 287 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی گادودیامید)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    287 mg/ml

    تزریقی


    داروهای مرتبط