گاباپنتین

Gabapentin
Gabapentin

موارد استفاده گاباپنتین

درمان کمکی تشنج در بیماران بزرگتر از 12 سال مبتلا به صرع،

درمان کمکی تشنج در اطفال 3-12 سال،

درمان نورالژی (درد عصبی) متعاقب هرپس (PHN) در بزرگسالان

توصیه مصرف گاباپنتین

از مصرف الکل خودداری کنید. ممکن است خواب آلودگی، سبکی سر، اختلال در تطابق، گیجی، تاری دید، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، یبوست، اسهال، افت فشارخون وضعیتی و کاهش میل یا عملکرد جنسی (به صورت برگشت پذیر) را تجربه کنید. درمانگر را از اثرات عصبی مداوم (عصبیت، بی قراری، بی خوابی، اضطراب، تحریک پذیری، سردرد، خواب آلودگی، بدتر شدن تشنج یا تغییر در کیفیت، سرخوشی، افکار غیرعادی)، گیجی شدید یا از حال رفتن، افکار خودکشی یا افسردگی، رش و تحریک پوستی، تغییر در راه رفتن، کبودی یا خونریزی یا بدتر شدن وضعیت آگاه سازید.

نحوه مصرف گاباپنتین

قرصهای سریع رهش و محلول دارو میتوانند بدون توجه به غذا خورده شوند.

قرصهای طولانی رهش باید با غذا خورده شوند.

Gabapentin Enacarbil

موارد استفاده گاباپنتین

درمان سندروم پای بیقرار متوسط تا شدید

نحوه مصرف گاباپنتین

با غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Gralise™
 • Neurontin®
 • Horizant™
دسته دارویی

ضد تشنج، متفرقه

آنالوگ گابا (GABA)

ضد تشنج، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Gabapentin is excreted in human breast milk. A nursed infant could be exposed to ~1 mg/kg/day of gabapentin; the effect on the child is not known. Use in breast-feeding women only if the benefits to the mother outweigh the potential risk to the infant.

داروسازی ریحانه اصفهان
 • گاباپنتین 100 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی امین
 • گاباپنتین 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • مهبان دارو
 • گاباپنتین 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • دارو سازی سونا طب پارسه
 • گاباپنتین400میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • نرویزاس تی پی 400میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • نرویزاس تی پی 100میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • نرویزاس تی پی 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • لابراتوارهای رازک
 • گاباپنتین 400 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین- رازک 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین- رازک 100 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی اکسیر
 • گاباپنتین 300-اکسیر(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین 400-اکسیر(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین 100-اکسیر(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • گاباپنتین 300 - عبیدی(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین 100 - عبیدی(کپسول گاباپنتین)
 • رامو فارمین
 • گاباپنتین 100 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی آریا
 • گاباپنتین آریا 100(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین آریا 300(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی جالینوس
 • گاباپنتین 100-جالینوس(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین 300 -جالینوس(کپسول گاباپنتین)
 • Apotex
 • آپو-گاباپنتین 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • آپو-گاباپنتین 100 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • گاباپنتین-شفا 100(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-شفا 300(کپسول گاباپنتین)
 • اکتوورکو
 • اکتوپنتین 300(کپسول گاباپنتین)
 • اکتوپنتین 400 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • اکتوپنتین 100(کپسول گاباپنتین)
 • ایران دارو
 • گاباتین 100 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • گاباتین 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • گاباتین 400میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوپنتین 300(کپسول گاباپنتین)
 • بایوپنتین 400(کپسول گاباپنتین)
 • بایوپنتین 100(کپسول گاباپنتین)
 • مهردارو
 • نوروپنتین 100 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • نوروپنتین 400 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • نوروپنتین 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • دارو سازی حکیم
 • گاباکیم 100 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • گاباکیم 300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • Pfizer Inc.
 • نورونتین 400میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • نورونتین300میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی تهران دارو
 • نوپنتین 100میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • نوپینتین300 میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • دارو سازی سها
 • نورولپتین 400(کپسول گاباپنتین)
 • نورولپتین 300(کپسول گاباپنتین)
 • نورولپتین 100(کپسول گاباپنتین)
 • ایران ناژو
 • گابالپت300(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی رها اصفهان
 • سيرنتين 100(کپسول گاباپنتین)
 • سیرنتین 300(کپسول گاباپنتین)
 • الحاوی
 • گاباپنتین-الحاوی 100میلی گرم(کپسول گاباپنتین)
 • البرز دارو
 • گاباپنتین 300(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین 100(کپسول گاباپنتین)
 • سبحان دارو
 • گاباکس 100(کپسول گاباپنتین)
 • گاباکس 300(کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی ثنامد
 • گاباپنتین 100 - ثنامد(کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین 300 - ثنامد(کپسول گاباپنتین)
 • اتانول: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود. در مصرف همزمان افزایش اثرات سرکوب کنندگی پایش شود. به بیمار در مورد این اثرات هشدار دهید.

  غذا:  قرص و محلول (سریع رهش): اثر قابل توجهی روی سرعت یا میزان جذب نمیگذارد./قرص (طولانی رهش): سرعت و میزان جذب را افزایش میدهد.

  گیاهان/مواد مغذی طبیعی:  از مصرف گل مغربی (که باعث کاهش آستانه ی تشنج میشود) خودداری کنید. از مصرف سنبل الطیب، هوفاریقون، کاوا، آب قاشقی (که ممکن است سرکوب سیستم عصبی را بیشتر کنند) خودداری کنید.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  کپسول نرم

  300 mg

  کپسول نرم

  400 mg

  کپسول نرم

  600 mg

  قرص

  800 mg

  کپسول نرم

  800 mg

  قرص