گاباپنتین

Gabapentin

مشخصات داروی گاباپنتین


 • نام های تجاری خارجی Gabapentin
  • Gralise™
  • Neurontin®
  • Horizant™
 • دسته دارویی گاباپنتین
 • مصرف گاباپنتین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف گاباپنتین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف گاباپنتین


 • Gabapentin

 • موارد استفاده گاباپنتین
 • درمان کمکی تشنج در بیماران بزرگتر از 12 سال مبتلا به صرع،

  درمان کمکی تشنج در اطفال 3-12 سال،

  درمان نورالژی (درد عصبی) متعاقب هرپس (PHN) در بزرگسالان

 • توصیه مصرف گاباپنتین
 • از مصرف الکل خودداری کنید. ممکن است خواب آلودگی، سبکی سر، اختلال در تطابق، گیجی، تاری دید، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، یبوست، اسهال، افت فشارخون وضعیتی و کاهش میل یا عملکرد جنسی (به صورت برگشت پذیر) را تجربه کنید. درمانگر را از اثرات عصبی مداوم (عصبیت، بی قراری، بی خوابی، اضطراب، تحریک پذیری، سردرد، خواب آلودگی، بدتر شدن تشنج یا تغییر در کیفیت، سرخوشی، افکار غیرعادی)، گیجی شدید یا از حال رفتن، افکار خودکشی یا افسردگی، رش و تحریک پوستی، تغییر در راه رفتن، کبودی یا خونریزی یا بدتر شدن وضعیت آگاه سازید.

 • نحوه مصرف گاباپنتین
 • قرصهای سریع رهش و محلول دارو میتوانند بدون توجه به غذا خورده شوند.

  قرصهای طولانی رهش باید با غذا خورده شوند.

  • Gabapentin Enacarbil

 • موارد استفاده گاباپنتین
 • درمان سندروم پای بیقرار متوسط تا شدید

 • نحوه مصرف گاباپنتین
 • با غذا مصرف شود.

  تداخلات دارویی گاباپنتین


  • Gabapentin

  اتانول: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود. در مصرف همزمان افزایش اثرات سرکوب کنندگی پایش شود. به بیمار در مورد این اثرات هشدار دهید.

  غذا:  قرص و محلول (سریع رهش): اثر قابل توجهی روی سرعت یا میزان جذب نمیگذارد./قرص (طولانی رهش): سرعت و میزان جذب را افزایش میدهد.

  گیاهان/مواد مغذی طبیعی:  از مصرف گل مغربی (که باعث کاهش آستانه ی تشنج میشود) خودداری کنید. از مصرف سنبل الطیب، هوفاریقون، کاوا، آب قاشقی (که ممکن است سرکوب سیستم عصبی را بیشتر کنند) خودداری کنید.

  • Gabapentin Enacarbil

  اتانول: از مصرف اتانول بپرهیزید (میتواند سرکوب سیستم عصبی را بیشتر کند).

  گیاهان/مواد مغذی طبیعی:  از مصرف گل مغربی (که باعث کاهش آستانه ی تشنج میشود) خودداری کنید. از مصرف سنبل الطیب، هوفاریقون، کاوا، آب قاشقی (که ممکن است سرکوب سیستم عصبی را بیشتر کنند) خودداری کنید.

  برچسب گاباپنتین


  محصولات تجاری گاباپنتین در ایران


  دارو سازی طب مفید نیکان
 • گاباپنتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • Apotex
 • آپو-گاباپنتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • آپو-گاباپنتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • البرز دارو
 • گاباپنتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی آنی درمان
 • گاباپنتین کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی اکسیر
 • گاباپنتین-اکسیر کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-اکسیر کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-اکسیر کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی آریا
 • گاباپنتین آریا کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین آریا کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • گاباپنتین-عبیدی کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-عبیدی کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • لابراتوارهای رازک
 • گاباپنتین-رازک کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-رازک کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • گاباپنتین-شفا کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-شفا کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی جالینوس
 • گاباپنتین-جالینوس کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-جالینوس کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی ثنامد
 • گاباپنتین-ثنامد کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباپنتین-ثنامد کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • مرهم دارو
 • گاباپنتین 400میلی گرم کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • الحاوی
 • گاباپنتین-الحاوی کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • اکتوورکو
 • اکتوپنتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • اکتوپنتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • اکتوپنتین کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • ایران دارو
 • گاباتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباتین کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • سبحان دارو
 • گاباکس کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباکس کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوپنتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • بایوپنتین کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • بایوپنتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • مهبان دارو
 • گاباروکس کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباروکس کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی رها اصفهان
 • سیرنتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • سيرنتين کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی تهران دارو
 • نوپینتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نوپنتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • مهردارو
 • نوروپنتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نوروپنتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نوروپنتین کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • دارو سازی سها
 • نورولپتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نورولپتین کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نورولپتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • دارو سازی حکیم
 • گاباکیم کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباکیم کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • Pfizer Inc.
 • نورونتین کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نورونتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • دارو سازی سونا طب پارسه
 • نرویزاس اس تی پی کپسول خوراکی 400 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نرویزاس اس تی پی کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • نرویزاس اس تی پی کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • ایران ناژو
 • گابالپت کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • داروسازی ریحانه اصفهان
 • ریپنتین کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • ریپنتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • سجاد داروی شرق
 • گاباسد کپسول خوراکی 300 mg (کپسول گاباپنتین)
 • گاباسد کپسول خوراکی 100 mg (کپسول گاباپنتین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی گاباپنتین

  100 mg

  کپسول نرم

  300 mg

  کپسول نرم

  400 mg

  کپسول نرم

  800 mg

  کپسول نرم

  600 mg

  قرص

  800 mg

  قرص


  داروهای مرتبط