فوزیدیک اسید+هیدروکورتیزون

Fusidic Acid+Hydrocortisone

مشخصات داروی فوزیدیک اسید+هیدروکورتیزون


  • نام های تجاری خارجی Fusidic Acid+Hydrocortisone
  • Brand Names: Canada 

    • Fucidin H
  • دسته دارویی فوزیدیک اسید+هیدروکورتیزون
  • مصرف فوزیدیک اسید+هیدروکورتیزون در بارداری

توصیه مصرف فوزیدیک اسید+هیدروکورتیزون


  • Fusidic Acid+Hydrocortisone
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی فوزیدیک اسید+هیدروکورتیزون

-

کرم


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲