آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون

Aluminium/Magnesium/Simethicone

مشخصات داروی آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون


 • نام های تجاری خارجی Aluminium/Magnesium/Simethicone
 • دسته دارویی آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون
 • مصرف آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون در بارداری

توصیه مصرف آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون


 • Aluminium/Magnesium/Simethicone

برچسب آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون


محصولات تجاری آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون در ایران


نیک سامان دارو
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم / منیزیم / سایمتیکون)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم / منیزیم / سایمتیکون)
 • عماد درمان پارس
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون عماد سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم / منیزیم / سایمتیکون)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون

  -

  سوسپانسیون