فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا

Follitropin Alfa+Lutropin Alfa

مشخصات داروی فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا


 • نام های تجاری خارجی Follitropin Alfa+Lutropin Alfa
 • Brand Names: Canada 

  • Pergoveris
 • دسته دارویی فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا
 • مصرف فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا در بارداری

توصیه مصرف فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا


 • Follitropin Alfa+Lutropin Alfa

برچسب فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا


محصولات تجاری فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا در ایران


Merck Serono
 • پرگووریس پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 150 [iU]/75 [iU]
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا

  -

  پودر برای تزریق


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲