فلوپنتیکسول

Flupenthixol

مشخصات داروی فلوپنتیکسول


نام های تجاری خارجی Flupenthixol

Brand Names: Canada 

 • Fluanxol;
 •  
 • Fluanxol Depot
دسته دارویی فلوپنتیکسول
مصرف فلوپنتیکسول در بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

توصیه مصرف فلوپنتیکسول


 • Flupenthixol

محصولات تجاری فلوپنتیکسول در ایران


Lundbeck
 • فلوانکسول دپوت تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی فلوپنتیکسول دکانوات)
 • فلوانکسول قرص خوراکی 3 mg (قرص فلوپنتیکسول (بصورت دی هیدروکلراید))
 • دپیکسول قرص خوراکی 3 mg (قرص فلوپنتیکسول (بصورت دی هیدروکلراید))
 • برچسب فلوپنتیکسول


  اشکال دارویی فلوپنتیکسول

  20 mg/ml

  تزریقی

  0.5 .mg

  قرص

  3 mg

  قرص