فلورواوراسیل

Fluorouracil
Fluorouracil
نام های تجاری خارجی

Systemic:

US: Adrucil

Canada: Fluorouracil Injection

Topical:

US: Carac; Efudex; Fluoroplex; Tolak

Canada: Efudex; Fluoroplex

دسته دارویی

Antineoplastic Agent, Antimetabolite; Antineoplastic Agent, Antimetabolite (Pyrimidine Analog)

ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت

ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدین)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

Systemic:

D

Topical:

X

شیردهی

Systemic:

It is not known if fluorouracil is present in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the breastfed infant, the manufacturer recommends a decision be made to discontinue breastfeeding or to discontinue fluorouracil, taking into account the importance of treatment to the mother.

Topical:

It is not known if fluorouracil (topical) is excreted in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, a decision should be made to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

Jw Pharmaceutical
 • فلورواوراسیل(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Haupt Pharma
 • آمپول فلوئورویوراسیل 250 میلیگرمی(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورارسیل 50 میلی گرم / میلی لیتر 5 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • آمپول فلورارسیل 50 میلی گرم / میلی لیتر 10 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • آمپول فلورارسیل 50 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Hospira
 • فلورواوراسیل 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل تزریقی 1000 میلی گرم در 20 میلی لیتر تزریقی(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل 25 میلی گرم در میلی لیتر(نا موجود خارج از فهرست)
 • Accord
 • آمپول فلوئورویوراسیل 250 میلیگرمی(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Accord Healthcare
 • فلوئورواوراسیل اکورد 500میلی گرم در 10 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلوئورواوراسیل اکورد 250 میلی گرم / 5 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلوئورواوراسیل اکورد 1000 میلی گرم در 20میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسيل ای اچ سی ال 250 میلی گرم در 5 میلی گرم آمپول(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • 250 mg ویال فلوئورویوراسیل (محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Intas Pharmaceuticals Ltd
 • فلورواوراسیل تزریقی 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل تزریقی 250میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل تزریقی 1000 میلی گرم در 20 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Ebewe Pharma
 • ابفلورو® 500 م گ / 10 م ل ویال(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • ابفلورو50 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • ابفلورو 1000 میلی گرم در 20 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • 5-فلوئورواوراسيل ا ب و 50 2ميلي گرم در 5 ميلي ليتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Hikma Farmaceutica S.a.
 • ریبوفلور 1000 میلی گرم(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Bendalis
 • بندا-5 اف یو 50 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • بندا-5 اف یو 50 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Meda Pharma Gmbh & Co. Kg
 • افودیکس 5%(کرم فلورواوراسیل)
 • Amneal
 • فلورواوراسیل امنیل 50 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل امنیل 50 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل امنیل 50 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Korea United Pharm
 • اوتورال 250 میلی گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • اوتورال 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • اوتورال 1000 میلی گرم در 20 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • اوتورال 1000 میلی گرم در 20 میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Pharma Resources Gmbh
 • فلورواوراسیل فارِس 50میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل فارِس 50میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل فارِس 50میلی گرم در میلی متر(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  5 %

  کرم

  5 %

  پماد

  50 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط
  دونپزیل مهارکننده استیل کولین استراز (مرکزی)
  دروپریدول ضد تهوع ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال
  لوپرورلین ضد تومور، آگونیست GnRH آگونیست GnRH
  اس‌سیتالوپرام ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  فورموترول آگونیست بتا2 آگونیست بتا2 آدرنرژیک، طولانی اثر
  سورافنیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF)
  تربوتالین بتا2 آگونیست
  هیدروکسی زین ضد تهوع آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول مشتق پیپرازین
  سولفادیازین آنتی بیوتیک، مشتق سولفونامید
  بنداموستین ترکیب ضد تومور ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده (نیتروژن موستارد)
  گوسرلین ترکیب ضد نئوپلاسم، آگونیست GnRH آگونیست GnRH
  کپسیتابین ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیتترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدون)
  کلرال هیدرات خواب‌آور، غیر بنزودیازپینی
  تریپتورلین آگونیست GnRH
  آتومکستین مهارکننده‌ی بازجذب نوراپی‌نفرین، انتخابی
  بیشتر