آلومینیوم+منیزیوم

Aluminium+Magnesium
Aluminium+Magnesium

موارد استفاده آلومینیوم+منیزیوم

آنتی اسید برای برطرف کردن سوزش سر دل، هضم اسید و معده درد هایی که به این علایم همراه باشند

نحوه مصرف آلومینیوم+منیزیوم

باید بین وعده های غذایی میل شود تا کنترل اسید معده را انجام دهد. برخی فرآورده ها ممکن است حاوی سدیم باشند.

نام های تجاری خارجی

 US: Mag-Al [OTC]

Canada: Diovol; Diovol Ex; Gelusil Extra Strength; Mylanta

دسته دارویی

Antacid

آنتی اسید

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

Most aluminum- and magnesium-containing antacids are considered low risk during pregnancy.

شیردهی

Most aluminum- and magnesium-containing antacids are considered low risk in nursing women (Mahadevan 2006).

اشکال دارویی موجود در ایران

-

سوسپانسیون

-

سوسپانسیون

-

پودر برای تهیه سوسپانسیون

-

قرص جویدنی


داروهای مرتبط