آلومینیوم+منیزیوم

Aluminium+Magnesium
Aluminium+Magnesium

موارد استفاده آلومینیوم+منیزیوم

آنتی اسید برای برطرف کردن سوزش سر دل، هضم اسید و معده درد هایی که به این علایم همراه باشند

نحوه مصرف آلومینیوم+منیزیوم

باید بین وعده های غذایی میل شود تا کنترل اسید معده را انجام دهد. برخی فرآورده ها ممکن است حاوی سدیم باشند.

نام های تجاری خارجی

 US: Mag-Al [OTC]

Canada: Diovol; Diovol Ex; Gelusil Extra Strength; Mylanta

دسته دارویی

Antacid

آنتی اسید

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

Most aluminum- and magnesium-containing antacids are considered low risk during pregnancy.

شیردهی

Most aluminum- and magnesium-containing antacids are considered low risk in nursing women (Mahadevan 2006).

مهردارو
 • آلومینیوم ام جی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم/ منیزیم)
 • الحاوی
 • آلومینیوم ام جی-الحاوی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم/ منیزیم)
 • دارو سازی سها
 • آلومینیوم ام جی سها قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم/ منیزیم)
 • سهاژل سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم /منیزیوم)
 • البرز دارو
 • آدی ژل سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم /منیزیوم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  سوسپانسیون

  -

  سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  قرص جویدنی


  داروهای مرتبط