فلوسینولون+هیدروکینون+ترتینوئین

Fluocinolone+ Hydroquinone+ Tretinoin

مشخصات داروی فلوسینولون+هیدروکینون+ترتینوئین


  • نام های تجاری خارجی Fluocinolone+ Hydroquinone+ Tretinoin
  • Brand Names: US 

    • Tri-Luma
  • دسته دارویی فلوسینولون+هیدروکینون+ترتینوئین
  • مصرف فلوسینولون+هیدروکینون+ترتینوئین در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف فلوسینولون+هیدروکینون+ترتینوئین


  • Fluocinolone+ Hydroquinone+ Tretinoin
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی فلوسینولون+هیدروکینون+ترتینوئین

-

کرم


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲