فلومازنیل

Flumazenil
Flumazenil

موارد استفاده فلومازنیل

آنتاگونیست بنزودیازپین ها

رفع اثرات آرام بخشی بنزودیازپین ها پس از بیهوشی عمومی، درمان مسمومیت با بنزودیازپین ها

توصیه مصرف فلومازنیل

فلومازنیل فراموشی را برطرف نمی کند. ۱۸-۲۴ ساعت بعد از قطع دارو، در فعالیتی که نیاز به هوشیاری دارد، شرکت نکنید. در بیمارانی که بنزودیازپین طولانی اثر استفاده می کنند، امکان دارد اثر آرام بخشی آن ها برطرف نشود. 

نام های تجاری خارجی
 • Romazicon®
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Mefar La Sanayii A.s
 • فلومازنیل تزریقی پرنترال 0.1 mg/1mL 5mL(تزریقی فلومازنیل)
 • Hameln Pharma Plus GmBH
 • فلومازنیل-هاملن تزریقی پرنترال 0.1 mg/1mL 5mL(تزریقی فلومازنیل)
 • Combino Pharm
 • فلومازنیل-کومبکسونا تزریقی پرنترال 0.1 mg/1mL 5mL(تزریقی فلومازنیل)
 • Generis
 • فلومازنیلو ژنریس تزریقی پرنترال 0.1 mg/1mL 5mL(تزریقی فلومازنیل)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.1 .mg/ml

  تزریقی