فلومازنیل

Flumazenil
Flumazenil

موارد استفاده فلومازنیل

آنتاگونیست بنزودیازپین ها

رفع اثرات آرام بخشی بنزودیازپین ها پس از بیهوشی عمومی، درمان مسمومیت با بنزودیازپین ها

توصیه مصرف فلومازنیل

فلومازنیل فراموشی را برطرف نمی کند. ۱۸-۲۴ ساعت بعد از قطع دارو، در فعالیتی که نیاز به هوشیاری دارد، شرکت نکنید. در بیمارانی که بنزودیازپین طولانی اثر استفاده می کنند، امکان دارد اثر آرام بخشی آن ها برطرف نشود. 

نام های تجاری خارجی
 • Romazicon®
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Mefar La Sanayii A.s
 • فلومازنیل محلول تزریقی تزریقی 0.1 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلومازنیل)
 • Hameln Pharma Plus GmBH
 • فلومازنیل-هاملن محلول تزریقی تزریقی 0.1 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلومازنیل)
 • Combino Pharm
 • فلومازنیل-کومبکسونا محلول تزریقی تزریقی 0.1 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلومازنیل)
 • Generis
 • فلومازنیلو ژنریس محلول تزریقی تزریقی 0.1 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلومازنیل)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.1 .mg/ml

  تزریقی