فینگولیمد

Fingolimod
Fingolimod

موارد استفاده فینگولیمد

کپسول فینگولیمد جهت درمان فرم عودکننده‌ی MS برای کاهش تعداد حملات و ایجاد تاخیر در پیشرفت ناتوانی بیماران، تجویز می گردد.

نحوه مصرف فینگولیمد

کپسول فینگولیمد می تواند با یا بدون غذا خورده شود.

نام های تجاری خارجی
 • Gilenya®
دسته دارویی

تعدیل کننده گیرنده اسفینگوزین 1-فسفات (S1P)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended.

داروسازی ابوریحان
 • فینگولیمد کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • دارو سازی اسوه
 • فینگولید کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • Novartis
 • مارلا کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • توسعه داروسازی دانش
 • دانلوین کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.5 .mg

  کپسول نرم


  داروهای مرتبط
  تریپتورلین آگونیست GnRH
  اگزالی‌پلاتین ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، آنالوگ پلاتین
  گرانیسترون ضد تهوع آنتاگونیست انتخابی گیرنده HT3-5
  دروپریدول ضد تهوع ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال
  فلورواوراسیل ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدین)
  هیدروکسی زین ضد تهوع آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول مشتق پیپرازین
  کلرال هیدرات خواب‌آور، غیر بنزودیازپینی
  نیلوتینیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز
  متوکلوپرامید ضد تهوع ترکیب گوارشی، پروکینتیک
  بوپرنورفین ضد درد، اپوئیدیضد درد، آگونیست نسبی
  دومپریدون آنتاگونیست دوپامین ترکیب گوارشی، پروکینتیک
  سیتالوپرام ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  فلوکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  آپومورفین ترکیب ضد پارکینسون، آگونیست دوپامین
  متادون ضد درد، مخدر
  بیشتر