فینگولیمد

Fingolimod

مشخصات داروی فینگولیمد


 • نام های تجاری خارجی Fingolimod
  • Gilenya®
 • دسته دارویی فینگولیمد
 • تعدیل کننده گیرنده اسفینگوزین 1-فسفات (S1P)
 • مصرف فینگولیمد در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف فینگولیمد


 • Fingolimod

 • موارد استفاده فینگولیمد
 • کپسول فینگولیمد جهت درمان فرم عودکننده‌ی MS برای کاهش تعداد حملات و ایجاد تاخیر در پیشرفت ناتوانی بیماران، تجویز می گردد.

 • نحوه مصرف فینگولیمد
 • کپسول فینگولیمد می تواند با یا بدون غذا خورده شود.

  محصولات تجاری فینگولیمد در ایران


  داروسازی ابوریحان
 • فینگولیمد کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمود)
 • دارو سازی اسوه
 • فینگولید کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمود)
 • Novartis
 • مارلا کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمود)
 • توسعه داروسازی دانش
 • دانلوین کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمود)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • نورابکس کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمود)
 • برچسب فینگولیمد


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی فینگولیمد

  0.5 .mg

  کپسول نرم