آلومینیوم هیدروکسید

Aluminium Hydroxide

مشخصات داروی آلومینیوم هیدروکسید


 • نام های تجاری خارجی Aluminium Hydroxide
 • Brand Names: US 

  • DermaMed [OTC]

  Brand Names: Canada 

  • Amphojel;
  •  
  • Basaljel
 • دسته دارویی آلومینیوم هیدروکسید
 • مصرف آلومینیوم هیدروکسید در بارداری

توصیه مصرف آلومینیوم هیدروکسید


 • Aluminium Hydroxide

 • موارد استفاده آلومینیوم هیدروکسید
 • مورد مصرف خوراکی

  آنتی اسید برای رفع موقت سوزش سر دل، هضم اسید و ترشی معده

  مورد مصرف موضعی

  محافظت موقت از پوست آسیب دیده، سوختگی های سطحی و زخم ها و التهابات پوستی ناشی از خارش و آسیب فیزیکی به پوست

  برچسب آلومینیوم هیدروکسید


  محصولات تجاری آلومینیوم هیدروکسید در ایران


  داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی 320 mg/5mL (سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید)
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی 320 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید)
 • لابراتوارهای رازک
 • آلومینیوم هیدروکساید قرص جویدنی خوراکی 300 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید)
 • دارو سازی سها
 • سهاژل سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم ام جی سها قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • مالوژل-اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • الحاوی
 • آلومینیوم ام جی-الحاوی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم ام جی اس-الحاوی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • مهردارو
 • آلومینیوم ام جی قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • البرز دارو
 • آدی ژل سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آدی ژل-اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 10mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آدیژل-اس قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آدی ژل-اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • داروسازی تولید دارو
 • گسترال سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آلومینیوم ام جی اس قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • آلومینیوم ام جی اس-مینو سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • پور سینا
 • آلومینیوم ام جی اس سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • باختر بیوشیمی
 • دوژل-اس قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • نیک سامان دارو
 • آلومینیوم/منیزیم-نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/5 mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید)
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • دارو سازی حکیم
 • آلومینیوم هیدروکساید/منیزیوم هیدروکساید/سایمتیکون قرص جویدنی خوراکی 200 mg/200 mg/25 mg (قرص جویدنی آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • آسا دارو طوس
 • آلومینیوم هیدروکساید/منیزیوم هیدروکساید/سایمتیکون سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • عماد درمان پارس
 • آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون عماد سوسپانسیون خوراکی 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240mL(سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید / سایمتیکون)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آلومینیوم هیدروکسید

  320 mg/ml

  سوسپانسیون

  300 mg

  قرص جویدنی