آکامپروسیت

Acamprosate

مشخصات داروی آکامپروسیت


 • نام های تجاری خارجی Acamprosate
  • Campral®
 • دسته دارویی آکامپروسیت
 • مصرف آکامپروسیت در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف آکامپروسیت در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف آکامپروسیت


 • Acamprosate

 • موارد استفاده آکامپروسیت
 • قرص آکامپروسیت جهت درمان وابستگی به الکل تجویز می شود.

 • توصیه مصرف آکامپروسیت
 • دارو آکامپروسیت تنها در شرایطی به ترک الکل کمک می کند که، بخشی از برنامه درمانی همراه با مشورت و مراقبت باشد.

  در زمان مصرف توجه داشته باشید که قرص را کامل قورت دهید؛ و آن را نجوید و یا نشکنید.

  عوارض جانبی مصرف آکامپروسیت

  این دارو می تواند خواب آلودگی ایجاد کند؛ همچنین ممکن است مواردی مثل اسهال، ادم محیطی، بی خوابی، اضطراب، افسردگی و ضعف عمومی را در حین مصرف، احساس کنید؛ اما موارد ذیل را به پزشک معالج خود گزارش دهید:

  • اسهال مداوم
  • افزایش وزن ناگهانی یا بیش از حد
  • تورم دست و پا
  • غش کردن
  • فکر به خودکشی

 • نحوه مصرف آکامپروسیت
 • ترک مشروب در هنگام درمان الزامی است. این دارو می تواند بدون توجه به زمان مصرف غذا استفاده شود. هر قرص ۳۳۳ میلی گرم،۳۳ میلی گرم کلسیم المنتال دارد. 

  تداخلات دارویی آکامپروسیت


  • Acamprosate

  اتانول: پرهیز از مصرف مشروبات الکلی در هنگام درمان الزامی است. الکل فارماکوکینتیک آکامپروسایت را تغییر نمی دهد، هر چند که مصرف مداوم اتانول می تواند اثربخشی مطلوب آکامپروسیت را تغییر دهد.

  برچسب آکامپروسیت


  محصولات تجاری آکامپروسیت در ایران


  تدبیر کالای جم
 • اکامپرکس قرص انتریک کوتد خوراکی 300 mg (قرص انتریک کوتد آکامپروسات)
 • داروسازی کوثر
 • آكاليسم قرص انتریک کوتد خوراکی 300 mg (قرص انتریک کوتد آکامپروسات)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آکامپروسیت

  300 mg

  قرص آهسته رهش