فیناستراید

Finasteride
Finasteride

موارد استفاده فیناستراید

ریزش مو: درمان ریزش مو با الگوی مردانه. ایمنی و اثربخشی آن در مردان 18-41 ساله ثابت شده است.

برند پروسکار: درمان علامتی هایپرپلازی خوش خیم پروستات(BPH): میتواند در ترکیب با یک بلاکر آلفا، دوگسازوسین نیز مصرف شود.

توصیه مصرف فیناستراید

با غذا یا بدون غذا میل کنید. در طی درمان ممکن است سبب کاهش میل جنسی یا ناتوانی شود. هرگونه تغییر در الگوی ادرار(افزایش یا کاهش قابل توجه در حجم یا در الگوی خارج شدن ادرار) را گزارش کنید. تغییر در حالت پستان(درد، توده، یا ترشح از نوک پستان) در مردان و زنان را گزارش کنید.

نحوه مصرف فیناستراید

ممکن است بدون توجه به غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Propecia®
 • Proscar®
دسته دارویی

مهارکننده 5-آلفا ردوکتاز

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

X

شیردهی

Not indicated for use in women.

مهردارو
 • فیناستراید قرص خوراکی 5 mg (قرص فیناستراید)
 • فیناستراید قرص خوراکی 1 mg (قرص فیناستراید)
 • Cipla
 • فینپشیا قرص خوراکی 1 mg (قرص فیناستراید)
 • دارو سازی آتی فارمد
 • فینوسکار قرص خوراکی 5 mg (قرص فیناستراید)
 • فینوسکار قرص خوراکی 1 mg (قرص فیناستراید)
 • داروسازی ابوریحان
 • فیناید قرص خوراکی 1 mg (قرص فیناستراید)
 • فیناید قرص خوراکی 5 mg (قرص فیناستراید)
 • دارو سازی سها
 • فیناگرو قرص خوراکی 1 mg (قرص فیناستراید)
 • فینوپروست قرص خوراکی 5 mg (قرص فیناستراید)
 • گیاه/غذت: علف چای ممکن است سطح فیناستراید را کاهش دهد. از مصرف نخل بادبزنی خودداری شود(مصرف همزمان به اندازه ی کافی مطالعه نشده است)