آلومینیوم کلراید

Aluminium Chloride
Aluminium Chloride

موارد استفاده آلومینیوم کلراید

در بستن منافذ پوست برای رفع تعریق بیش از حد کاربرد درمانی دارد ( به عنوان قابض )

همچنین در کنترل خونریزی مختصر و یا در انجام برخی کارهای کاشت ناخن یا بافت سخت کاربرد جانبی دارد.

نام های تجاری خارجی

 

 • B+Drier [OTC];
 •  
 • Drysol;
 •  
 • Hypercare [DSC];
 •  
 • Hypercare [OTC];
 • Ostiderm [OTC] [DSC];
 •  
 • Xerac AC [DSC]
دسته دارویی

 • Hemostatic Agent;
 • Topical Skin Product

ترکیب بندآورنده خون

محصولات پوستی موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

بالک


داروهای مرتبط