فامپریدین

Fampridine
Dalfampridine

موارد استفاده فامپریدین

قرص طولانی رهش فامپریدین جهت بهبود راه رفتن در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) تجویز می گردد.

توصیه مصرف فامپریدین

قرص فامپریدین را همراه غذا یا بدون غذا مصرف کنید.

عوارض مصرف قرص فامپریدین

 • در صورتی که دچار تشنج شدید، مصرف دارو را متوقف و با پزشک خود مشورت کنید.
 • ممکن است دچار سرگیجه یا سردرد شوید.
 • هر گونه نشانه ای از عفونت دستگاه ادراری (تغییر در الگوی ادراری یا درد به هنگام دفع ادرار)، عود بیماری MS، سردرد مداوم یا سرگیجه، ضعف عضلانی غیر معمول و یا مشکل در تعادل، را گزارش دهید.

نحوه مصرف فامپریدین

 • ممکن است با غذا یا بدون آن مصرف شود.
نام های تجاری خارجی
 • Ampyra™
دسته دارویی

مسدود کننده کانال پتاسیم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended.

البرز دارو
 • فامپریدین قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • Biogen
 • فامپیرا قرص خوراکی 10 mg (قرص دالفامپریدین)
 • Alkermes Pharma Ireland Limited
 • فامپیرا قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • Biogen Italia S.r.l.
 • فامپیرا قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • داروسازی خوارزمی
 • دالپریدین قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • الحاوی
 • دالفارکس قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • نورپیرا قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • باختر بیوشیمی
 • فامبایوکس قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • نانو حیات دارو
 • دالفیرا قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • داروسازی زهراوی
 • فمزيرا قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • Durbin Plc
 • 3و4 دی آمینوپریدین قرص خوراکی 20 mg (قرص آمی فامپریدین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط