فامپریدین

Fampridine
Dalfampridine

موارد استفاده فامپریدین

قرص طولانی رهش فامپریدین جهت بهبود راه رفتن در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) تجویز می گردد.

توصیه مصرف فامپریدین

قرص فامپریدین را همراه غذا یا بدون غذا مصرف کنید.

عوارض مصرف قرص فامپریدین

 • در صورتی که دچار تشنج شدید، مصرف دارو را متوقف و با پزشک خود مشورت کنید.
 • ممکن است دچار سرگیجه یا سردرد شوید.
 • هر گونه نشانه ای از عفونت دستگاه ادراری (تغییر در الگوی ادراری یا درد به هنگام دفع ادرار)، عود بیماری MS، سردرد مداوم یا سرگیجه، ضعف عضلانی غیر معمول و یا مشکل در تعادل، را گزارش دهید.

نحوه مصرف فامپریدین

 • ممکن است با غذا یا بدون آن مصرف شود.
نام های تجاری خارجی
 • Ampyra™
دسته دارویی

مسدود کننده کانال پتاسیم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended.

البرز دارو
 • فامپریدین 10میلی گرم(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • Biogen Gmbh
 • فامپیرا 10 میلی گرم(قرص دالفامپریدین)
 • داروسازی خوارزمی
 • دالپریدین 10 میلی گرم(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • الحاوی
 • دالفارکس 10(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • باختر بیوشیمی
 • فامبایوکس 10(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • Biogen Italia S.r.l.
 • فامپیرا 10 میلی گرم قرص(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • فامپرا 10 میلی گرم قرص(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • Alkermes Pharma Ireland Limited
 • فامپیرا 10 میلی گرم قرص(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • داروسازی زهراوی
 • فمزيرا(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • داروسازی امین
 • فامپريدين پيوسته رهش 10(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • Biogen
 • فامپیرا 10 میلی گرم قرص(قرص دالفامپریدین)
 • Bcm
 • 3- 4 دی آمینو پیریدین 20 میلی گرم قرص(قرص آمی فامپریدین)
 • Durbin Plc
 • 3.4 دی آمینوپریدین 20 میلی گرم قرص(قرص آمی فامپریدین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • نورپیرا 10(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • نانو حیات دارو
 • دالفیرا 10 میلی گرم(قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط