فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید

Famotidine+Calcium Carbonate+Magnesium Hydroxide
Famotidine, Calcium Carbonate, and Magnesium Hydroxide

موارد استفاده فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید

این دارو جهت برطرف کردن و رفع سوزش سر دل قابل استفاده می شود.

 

توصیه مصرف فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

نحوه مصرف فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید

برخی از فرآورده ها حاوی فنیل آلانین می باشند.

نام های تجاری خارجی
  • Pepcid® Complete® [OTC]
  • Tums® Dual Action [OTC]
دسته دارویی

آنتی  اسید

آنتاگونیست گیرنده H2 هیستامین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

قرص جویدنی


داروهای مرتبط