فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید

Famotidine+Calcium Carbonate+Magnesium Hydroxide

مشخصات داروی فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید


 • نام های تجاری خارجی Famotidine+Calcium Carbonate+Magnesium Hydroxide
  • Pepcid® Complete® [OTC]
  • Tums® Dual Action [OTC]
 • دسته دارویی فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید
 • مصرف فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید در بارداری

توصیه مصرف فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید


 • Famotidine, Calcium Carbonate, and Magnesium Hydroxide

 • موارد استفاده فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید
 • این دارو جهت برطرف کردن و رفع سوزش سر دل قابل استفاده می شود.

   

 • توصیه مصرف فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

 • نحوه مصرف فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید
 • برخی از فرآورده ها حاوی فنیل آلانین می باشند.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکسید

  -

  قرص جویدنی


  داروهای مرتبط