فاکتور 8+ وون ویلبراند

Factor VIII+Von Willbrand

مشخصات داروی فاکتور 8+ وون ویلبراند


 • نام های تجاری خارجی Factor VIII+Von Willbrand
 • Brand Names: US 

  • Advate;
  •  
  • Afstyla;
  •  
  • Helixate FS;
  •  
  • Kogenate FS;
  •  
  • Kogenate FS Bio-Set;
  •  
  • Kovaltry;
  •  
  • Novoeight;
  •  
  • Nuwiq;
  • Recombinate;
  •  
  • Xyntha;
  •  
  • Xyntha Solofuse

  Brand Names: Canada 

  • Advate;
  •  
  • Helixate FS;
  •  
  • Kogenate FS;
  •  
  • Kovaltry;
  •  
  • Nuwiq;
  •  
  • Xyntha;
  •  
  • Xyntha Solofuse
  • Alphanate®
  • Humate-P®
  • Wilate®
 • دسته دارویی فاکتور 8+ وون ویلبراند
 • مصرف فاکتور 8+ وون ویلبراند در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف فاکتور 8+ وون ویلبراند در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف فاکتور 8+ وون ویلبراند


 • Factor VIII
 • Antihemophilic Factor/von Willebrand Factor Complex (Human)
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی فاکتور 8+ وون ویلبراند

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی


داروهای مرتبط

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲