فاکتور 8+ وون ویلبراند

Factor VIII+Von Willbrand

مشخصات داروی فاکتور 8+ وون ویلبراند


 • نام های تجاری خارجی Factor VIII+Von Willbrand
 • Brand Names: US 

  • Advate;
  •  
  • Afstyla;
  •  
  • Helixate FS;
  •  
  • Kogenate FS;
  •  
  • Kogenate FS Bio-Set;
  •  
  • Kovaltry;
  •  
  • Novoeight;
  •  
  • Nuwiq;
  • Recombinate;
  •  
  • Xyntha;
  •  
  • Xyntha Solofuse

  Brand Names: Canada 

  • Advate;
  •  
  • Helixate FS;
  •  
  • Kogenate FS;
  •  
  • Kovaltry;
  •  
  • Nuwiq;
  •  
  • Xyntha;
  •  
  • Xyntha Solofuse
  • Alphanate®
  • Humate-P®
  • Wilate®
 • دسته دارویی فاکتور 8+ وون ویلبراند
 • مصرف فاکتور 8+ وون ویلبراند در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف فاکتور 8+ وون ویلبراند در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف فاکتور 8+ وون ویلبراند


 • Factor VIII
 • Antihemophilic Factor/von Willebrand Factor Complex (Human)
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی فاکتور 8+ وون ویلبراند

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی


داروهای مرتبط