فاکتور 7a

Factor VIIa
Factor VIIa (Recombinant)

موارد استفاده فاکتور 7a

درمان خون ریزی و پیشگیری از خون ریزی در مداخلات جراحی در بیماران مبتلا به هموفیلی A و B به همراه مهار کننده های فاکتور ۸ و ۹، در هموفیلی اکتسابی، نقص فاکتور ۷ مادرزادی

توصیه مصرف فاکتور 7a

این دارو صرفا به روش تزریق آهسته تجویز می شود. به سرعت هر یک از موارد ذیل را گزارش کنید: تورم، درد، سوزش یا خارش در محل تزریق، سردرد شدید، تغییرات بینایی، درد در عضلات یا مفاصل، تنگی نفس، لرز، درد پشت، سرگیجه، تهوع. 

نحوه مصرف فاکتور 7a

برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

نام های تجاری خارجی
 • NovoSeven® RT
دسته دارویی

ترکیب ضد هموفیلی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
آریوژن فارمد
 • آریوسون 1/2 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آرتی 2 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آرتی 1 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون 2/4 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون 4/8 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آرتی 5 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • Novonordisk
 • نووسون آرتی 1 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • Novo Nordisk Pharma Gmbh
 • نوووسون 1 میلی گرم ویال(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • Novo Nordisk As
 • نووسون آرتی 2 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 mg

  تزریقی

  1.2 .mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  2 mg

  تزریقی

  2.4 .mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  4.8 .mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  5 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  8 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی