فاکتور 7a

Factor VIIa

مشخصات داروی فاکتور 7a


 • نام های تجاری خارجی Factor VIIa
  • NovoSeven® RT
 • دسته دارویی فاکتور 7a
 • مصرف فاکتور 7a در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف فاکتور 7a در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف فاکتور 7a


 • Factor VIIa (Recombinant)

 • موارد استفاده فاکتور 7a
 • درمان خون ریزی و پیشگیری از خون ریزی در مداخلات جراحی در بیماران مبتلا به هموفیلی A و B به همراه مهار کننده های فاکتور ۸ و ۹، در هموفیلی اکتسابی، نقص فاکتور ۷ مادرزادی

 • توصیه مصرف فاکتور 7a
 • این دارو صرفا به روش تزریق آهسته تجویز می شود. به سرعت هر یک از موارد ذیل را گزارش کنید: تورم، درد، سوزش یا خارش در محل تزریق، سردرد شدید، تغییرات بینایی، درد در عضلات یا مفاصل، تنگی نفس، لرز، درد پشت، سرگیجه، تهوع. 

 • نحوه مصرف فاکتور 7a
 • برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

  محصولات تجاری فاکتور 7a در ایران


  آریوژن فارمد
 • آریوسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1.2 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 4.8 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2.4 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • آریوسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 5 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه سوسپانسیون تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • Novonordisk
 • نووسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • Novo Nordisk As
 • نووسون آر تی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هفت فعال)
 • برچسب فاکتور 7a


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی فاکتور 7a

  1 mg

  تزریقی

  2 mg

  تزریقی

  1.2 .mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  2.4 .mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  4.8 .mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  5 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  8 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی


  داروهای مرتبط