فاكتور 9

Factor IX
Factor IX Complex (Human)

موارد استفاده فاكتور 9

پیشگیری و کنترل خون ریزی در بیماران مبتلا به نقص فاکتور ۸ ( هموفیلی B  یا بیماری کریسمس)

توصیه مصرف فاكتور 9

این دارو صرفا به روش تزریقی تجویز می شود. به سرعت بروز هر یک از موارد ذیل را گزارش کنید: درد، تورم یا سوزش در محل تزریق، درد قفسه سینه، تنگی نفس، راش پوستی (کهیر یا راش پوستی)، تورم لب ها یا دهان و مشکل در بلع، خون ریزی غیر عادی، عوارض گوارشی. 

Factor IX

موارد استفاده فاكتور 9

پيشگيري و كنترل خونريزي در بيماراني با كمبود فاكتور ٩(هموفيلي بي يا بيماري كريسمس)

نام های تجاری خارجی
 • Bebulin® VH
 • Profilnine® SD
 • AlphaNine® SD
 • BeneFix®
 • Mononine®
دسته دارویی

ترکیب ضد هموفیلی

مشتق فراورده‌های خون

کمپلکس پروترومبین کنسانتره (PCC)

ترکیب ضد هموفیلی

مشتق فراورده‌های خونی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Biotest
 • هموناین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • هموناین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1000 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • Kedrion
 • آیمافیکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • آیمافیکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1000 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • Baxter
 • ایمیوناین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1200 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • ایمیوناین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 600 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • Octapharma
 • اکتاناین اف پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • اکتاناین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1000 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • Csl Behring Gmbh
 • مونوناین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور 9)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  500 IU

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  600 IU

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  1000 IU

  پودر لیوفیلیزه تزریقی