اتوپوزاید

Etoposide
Etoposide

موارد استفاده اتوپوزاید

درمان تومور بیضه عود کننده، درمان سرطان سلول های کوچک ریه. 

توصیه مصرف اتوپوزاید

این دارو ممکن است از طریق انفوزیون تجویز شود. به سرعت بروز هر یک از موارد ذیل را گزارش کنید: سوزش یا قرمزی در محل تزریق، تورم دست و پا، تپش قلب، تنگی نفس ناگهانی یا بلعیدن سخت، درد قفسه سینه، لرز. مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. حساسیت شما به عفونت افزایش می یابد. ممکن است تهوع، استفراغ، اسهال، ریزش مو (برگشت پذیر) یا زخم دهانی ایجاد کند. موارد ذیل را گزارش کنید: خستگی شدید، درد یا بی حسی دست و پا، اسهال یا عوارض گوارشی شدید، خون ریزی یا کبودی، گلودرد، ترشحات واژن، زرد شدن پوست یا چشم، هر گونه تغییر رنگ ادرار یا مدفوع. 

نام های تجاری خارجی
 • Toposar®
دسته دارویی

ترکیب ضد نئوپلاسم، مشتق پدوفیلوتوکسین

ترکیب ضد نئوپلاسم، مهارکننده توپوایزومراز ll

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی
Cadila Pharmaceuticals Limited
 • اتوپساید کپسول خوراکی 50 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • پوزاید کپسول خوراکی 100 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • Nippon Kayaku Company Ltd
 • لاستت کپسول خوراکی 50 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • Sp Accure Labs
 • اتو اسپال کپسول خوراکی 100 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • Cadila Pharmaceuticals Ltd.
 • پوزاید کپسول خوراکی 50 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • Khandelwal Laboratories Pvt. Ltd.
 • لاستت کپسول خوراکی 100 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • Globela Pharma Pvt. Ltd.
 • اتوگلوب کپسول خوراکی 100 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • Getwell
 • اتوپا کپسول خوراکی 100 mg (کپسول اتوپوزاید)
 • Mylan S.a.s
 • اتوپوزاید مایلن محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • اتوپوزاید مایلن محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Thymoorgan Pharmazie Gmbh
 • اتوپوزاید محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • اکتوورکو
 • اتوپوزاید اکتِ محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Nippon Kayaku Co., Ltd.
 • لاستت محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Ebewe Pharma
 • ابپوزاید محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • ابپوزاید محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Korea United Pharm
 • اتوپول محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Beta Drugs Pvt. Ltd.
 • اتوزی محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • STADAPHARM GmBH(ex Cell Pharm)
 • اتو-سل محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Celon Laboratories Limited
 • اتولون محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Cipla
 • اتوزید محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • Health Biotech Limited
 • کورپوزاید محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی اتوپوزاید)
 • اتانول: از مصرف الکل اجتناب کنید زیرا عوارض گوارشی افزایش می یابد. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف همزمان با هوفاریقون اجتناب کنید، ممکن است باعث کاهش سطح اتوپوزاید شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  کپسول نرم

  20 mg/ml

  محلول تزریقی

  50 mg

  کپسول نرم