اتومیدیت

Etomidate
Etomidate

موارد استفاده اتومیدیت

القا و حفظ بیهوشی کامل

نام های تجاری خارجی
 • Amidate®
دسته دارویی

بیحس کننده عمومی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
B.braun
 • اتومیداتو محلول تزریقی تزریقی 2 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • Janssen Cilag
 • اتومیدیت محلول تزریقی تزریقی 2 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • هیپنومیدیت محلول تزریقی تزریقی 2 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • داروسازی ابوریحان
 • امیدیت محلول تزریقی تزریقی 2 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  2 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط