اپوپروستنول

Epoprostenol
Epoprostenol
نام های تجاری خارجی
 • Flolan®
 • Veletri®
دسته دارویی

پروستاسیکلین

پروستاگلندین

گشادکننده عروق

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
Actelion Pharmaceuticals
 • ولتری پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 0.5 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی اپوپروستنول (بصورت سدیم))
 • ولتری پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1.5 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی اپوپروستنول (بصورت سدیم))
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.5 .mg

  پودر برای تزریق

  1.5 .mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط