اپویتین

Epoetin
Epoetin Alfa

موارد استفاده اپویتین

درمان کم خونی ناشی از مهار مغز استخوان در بیماران سرطانی (بدخیمی های غیر میلوئیدی)  تحت شیمی درمانی (که برای حداقل ۲ ماه تحت شیمی درمانی هستند)؛ درمان کم خونی ناشی از بیماری کلیوی مزمن (شامل بیماران تحت دیالیز یا غیر دیالیز) به منظور کاهش نیاز به انتقال خون؛ درمان کم خونی ناشی از درمان ایدز (درمان با زیدوودین)، زمانی که میزان اریتروپویتین به کمتر از ۵۰۰mU/ml برسد؛ انتقال خون آلوژنیک قبل از جراحی های غیر قلبی و غیر عروقی انتخابی، زمانی که هموگلوبین خون قبل از جراحی کمتر از ۱۰-۱۳ g/dl باشد و خطر بالای خون ریزی وجود داشته باشد. 

توجه: اپویتین در شرایط زیر توصیه نمی گردد: 

بیماران سرطانی دریافت کننده هورمون یا فرآورده های بیولوژیک درمانی، یا بیماران تحت رادیو درمانی؛ بجز شرایطی که همزمان با درمان های ذکر شده، بیمار تحت شیمی درمانی مهار کننده مغز استخوان باشد. 

بیمارانی که شیمی درمانی مهار کننده مغز استخوان را با هدف درمانی دریافت می کنند. 

بیمارانی که قصد اهدای خون دارند.

بیمارانی که تحت عمل جراحی قلبی و عروقی هستند

به عنوان جایگزین گلبول قرمز در بیمارانی که نیازمند تصحیح سریع کم خونی هستند. 

توجه: در کارآزمایی های بالینی (و یک مطالعه متا آنالیز)، بهبود کیفیت زندگی، خستگی و وضعیت عمومی بدن با اپویتین مشاهده نشده است. 

توصیه مصرف اپویتین

در صورتی که خودتان تزریق می کنید، دقیقا راهنمایی های درمانگر را در خصوص نحوه تزریق و به دور انداختن سرنگ دنبال کنید. شما نیاز به آزمایشات خونی منظم جهت تعیین دز دقیق دارو و کاهش عوارض جانبی شدید آن خواهید داشت؛ بنابرین دنبال کردن آزمایشات خونی منظم جز اساسی درمان می باشد. موارد ذیل را گزارش کنید: راش پوستی، مشکل بلع، سردرد شدید، سرگیجه غیر عادی، تاری دید، درد قفسه سینه، لرزش عضلانی، صرع، تنگی نفس. 

نام های تجاری خارجی
 • Epogen®
 • Procrit®
دسته دارویی

فاکتور محرک رشد کلونی

فاکتور رشد

اریرتروپویتین نوترکیب انسانی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

When administered enterally to neonates (mixed with human milk or infant formula), rHuEPO-α did not significantly increase serum EPO concentrations. If passage via breast milk does occur, risk to a nursing infant appears low. Avoid the use of multidose vials in nursing women (due to the benzyl alcohol content).

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
 • سیناپویتین محلول تزریقی تزریقی 20000 [iU]/0.6mL (محلول تزریقی اپوئیتین)
 • سیناپویتین محلول تزریقی تزریقی 10000 [iU]/0.6mL (محلول تزریقی اپوئتین)
 • سیناپویتین محلول تزریقی تزریقی 4000 [iU]/0.3mL (محلول تزریقی اپوئتین)
 • سیناپویتین محلول تزریقی تزریقی 2000 [iU]/0.3mL (محلول تزریقی اپوئتین)
 • سیناپویتین محلول تزریقی تزریقی 40000 [iU]/0.6mL (محلول تزریقی اپوئتین)
 • سیناپویتین محلول تزریقی تزریقی 4000 [iU]/1mL 1mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • فرآورده های پویش دارو
 • پی دی پویتین محلول تزریقی تزریقی 2000 [iU]/1mL (محلول تزریقی اپوئتین)
 • پی دی پویتین محلول تزریقی تزریقی 20000 [iU]/1mL 1mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • پی دی پویتین محلول تزریقی تزریقی 4000 [iU]/1mL 1mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • پی دی پویتین محلول تزریقی تزریقی 20000 [iU]/1mL 0.5mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • Janssen
 • ایپرکس محلول تزریقی تزریقی 4000 [iU]/1mL 1mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • ایپرکس محلول تزریقی تزریقی 10000 [iU]/1mL 1mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • ایپرکس محلول تزریقی تزریقی 10000 [iU]/1mL 0.4mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • فرآورده های دارویی نو ترکیب
 • اپولی رک محلول تزریقی تزریقی 4000 [iU]/1mL 1mL(محلول تزریقی اپوئتین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1000 U/ml

  تزریقی

  10000 U/ml

  تزریقی

  2000 U/.ml

  تزریقی

  2000 U/ml

  تزریقی

  20000 U/ml

  تزریقی

  40 ,U/ml

  تزریقی

  4000 U/.ml

  تزریقی

  4000 U/.ml

  تزریقی

  4000 U/ml

  تزریقی

  2000 U/.ml

  تزریقی

  10000 U/.ml

  تزریقی

  20000 U/.ml

  تزریقی

  40000 U/.ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط