انوكساپارين

Enoxaparin
Enoxaparin

موارد استفاده انوكساپارين

سندروم كرونري حاد، پيشگيري از ترومبوز عمقي، درمان ترمبوز سياهرگ عمقي

نكته: بيماران با ريسك بالا بيماراني هستند كه حداقل يكي از اين ريسك فاكتورها را داشته باشند: سن بالاتر از ٤٠ سال، داشتن بيهوشي بيشتر از ٣٠ دقيقه، بدخيمي، داشتن سابقه ترومبوز سياهرگ عمقي يا امبولي ريوي

توصیه مصرف انوكساپارين

اين دارو تنها بصورت تزريقي تجويز مي شود. اگر خودتان تزريق را انجام مي دهيد، دستور العمل را به دقت رعايت كنيد. در طول دوران مصرف اين دارو ممكن است به راحتي دچار خونريزي شويد. هرگونه خونريزي غيرعادي يا كبودي (خونريزي لثه، خونريزي بيني، وجود خون در ادرار، مدفوع تيره)، درد مفاصل يا كمر، قرمزي، تورم، سوزش يا درد در محل تزريق، سردرد شديد يا گيجي يا راش پوستي را گزارش دهيد.

نام های تجاری خارجی
 • Lovenox®
دسته دارویی

هپارین با وزن مولکولی پایین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

This drug has a high molecular weight that would minimize excretion in breast milk and is inactivated by the GI tract which further reduces the risk to the infant.

کارخانجات دارو پخش
 • انوکساپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوپرا محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوپرا محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • دارو سازی اسوه
 • انوکساپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.8mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکساپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکساپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • Sanofi Aventis
 • کلگزان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • کلگزان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.2mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • کلگزان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.8mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • کلگزان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • روناک دارو
 • رولکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • رولکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • هما فارمد
 • همکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • همکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • داروسازی تهران شیمی
 • انوکسارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.8mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • داروسازی اکسیر
 • انوکسیر محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.2mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسیر محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسیر محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسیر محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.8mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • Clausen
 • ناکسپرین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.8mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • ناکسپرین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.2mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • ناکسپرین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • ناکسپرین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • داروسازی زهراوی
 • کلگزاپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • کلگزاپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • البرز دارو
 • انوکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.8mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.2mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • انوکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • ایران هورمون
 • لوپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • لوپارین محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • فرآورده های پویش دارو
 • پی دکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.8mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • پی دکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.4mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • پی دکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • پی دکسان محلول تزریقی تزریقی 100 mg/1mL 0.2mL(محلول تزریقی انوکساپارین سدیم)
 • گياه/ مواد مغذي: از مصرف پنجه گربه، دنگ كوبي، گل مغربي، بابونه گاوي، سير، زنجبيل، جينكو، شبدر چمني، شاه بلوط هندي، چاي سبز و جينسينگ بپرهيزيد (همه اين موارد داراي فعاليت ضدپلاكتي هستند).