انفلوران

Enflurane

مشخصات داروی انفلوران


 • نام های تجاری خارجی Enflurane
  • Compound 347™
 • دسته دارویی انفلوران
 • مصرف انفلوران در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف انفلوران در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف انفلوران


 • Enflurane

 • موارد استفاده انفلوران
 • انفلوران جهت کنترل بیهوشی عمومی، ایجاد بیحسی در هنگام انتقال به واژن وکمک کننده ایجاد بیهوشی در هنگام سزارین مورد استفاده قرار می گیرد.

  توجه: با وجود اینکه دارو جهت القای بیهوشی مورد تایید FDA می باشد، مصرف بالینی آن به دلیل خاصیت تحریک کنندگی آن و بوی بد که باعث نگه داشته شدن نفس و سرفه می شود، توصیه نمی گردد. 

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی انفلوران

  -

  استنشاقی


  داروهای مرتبط