افاويرنز

Efavirenz
Efavirenz

موارد استفاده افاويرنز

درمان عفونتهاي اچ.آي.وي در تركيب با دست كم دو داروي ضد ويروس ديگر

توصیه مصرف افاويرنز

اين دارو بيماري اچ.آي.وي را درمان نخواهد كرد، همچنين باعث كاهش احتمالا سرايت آن نمي شود؛ احتياط لازم را جهت جلوگيري از انتقال بيماري داشته باشيد. اين دارو همراه با داروهاي ديگر تجويز مي شود؛ اين داروها را طبق زمان پيشنهادي متخصص مصرف كنيد. دارو را با معده خالي مصرف كرده و به مقدار كافي از مايعات استفاده كنيد مگر منع مصرفي وجود داشته باشد. ممكن است تست هاي خوني بصورت منظم لازم باشد. از آنجا كه اين دارو مي تواند باعث هايپرگلايسمي شود، ممكن است لازم باشد سطح گلوكز خون خود را چك كنيد. دارو ممكن است سبب سرگيجه، بيخوابي، عدم تمركز، تهوع، استفراغ، درد شكمي، يا اسهال شود. ممكن است تغييراتي در ميزان چربي بدن ايجاد شود، چربي در قسمت بالاي كمر و گردن و دورتادور تنه بدن افزايش و چربي صورت و اندامها كاهش يابد. هرگونه تغييراتي در سيستم عصبي مركزي(افسردگي، اضطراب، افكار خودكشي، روياهاي غيرعادي، توهم، عدم تمركز، عصبانيت و برافروختگي)، راش پوستي يا ناراحتي گوارشي را فوراً گزارش دهيد.

نحوه مصرف افاويرنز

بايد با معدهء خالي مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Sustiva®
دسته دارویی

ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده ریورس ترانسکریپتاز (غیر نوکلئوزیدی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Efavirenz is excreted into breast milk. Although breast-feeding is not recommended, plasma concentrations of efavirenz in nursing infants have been reported as ~13% of maternal plasma concentrations.

Maternal or infant antiretroviral therapy does not completely eliminate the risk of postnatal HIV transmission. In addition, multiclass-resistant virus has been detected in breast-feeding infants despite maternal therapy. Therefore, in the United States, where formula is accessible, affordable, safe, and sustainable, and the risk of infant mortality due to diarrhea and respiratory infections is low, complete avoidance of breast-feeding by HIV-infected women is recommended to decrease potential transmission of HIV (DHHS [perinatal], 2011).

Mcneil & Argus Pharmaceuticals Ltd.
 • افاویرنز قرص خوراکی 600 mg (قرص افاویرنز)
 • افاویرنز کپسول خوراکی 50 mg (کپسول افاویرنز)
 • افاویرنز محلول خوراکی 150 mg/5mL 180mL(محلول افاویرنز)
 • افاویرنز کپسول خوراکی 200 mg (کپسول افاویرنز)
 • امتریسیتابین/ تنوفوویردیسوپروکسیل فومارات/ افاویرنز قرص خوراکی 200 mg/300 mg/600 mg (قرص امتریسیتابین / تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات / افاویرنز)
 • باختر بیوشیمی
 • افابایوویر قرص خوراکی 600 mg (قرص افاویرنز)
 • Merck Sharp & Dohme
 • استاکرین قرص خوراکی 600 mg (قرص افاویرنز)
 • استاکرین قرص خوراکی 200 mg (قرص افاویرنز)
 • استاکرین محلول خوراکی 150 mg/5mL 180mL(محلول افاویرنز)
 • Emcure
 • افکیور قرص خوراکی 600 mg (قرص افاویرنز)
 • Emcure Pharmaceuticals Ltd.
 • افکیور کپسول خوراکی 200 mg (کپسول افاویرنز)
 • ووناویر قرص خوراکی 200 mg/300 mg/600 mg (قرص امتریسیتابین / تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات / افاویرنز)
 • Mylan Laboratories Ltd
 • امتریسیتابین/تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات/افاویرنز قرص خوراکی 200 mg/300 mg/600 mg (قرص امتریسیتابین / تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات / افاویرنز)
 • Macleods Pharmaceuticals Limited
 • تریواژ قرص خوراکی 200 mg/300 mg/600 mg (قرص امتریسیتابین / تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات / افاویرنز)
 • آتریپلا قرص خوراکی 200 mg/300 mg/600 mg (قرص امتریسیتابین / تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات / افاویرنز)
 • اتانول: اتانول ممكن است پتاسيل آسيب كبدي افاويرنز و دپرسيون سيستم عصبي را افزايش دهد. از مصرف اتانول خودداري كرده و يا مصرف آن را به حداقل برسانيد.

  غذا: غذاهاي چرب ميزان جذب افاويرنز را افزايش داده و عوارض عصبي ممكن است ايجاد شوند. از مصرف غذاهاي چرب خودداري كنيد. دارو را هنگام خواب و با معدهء خالي مصرف كنيد.

  گياهان/ مواد مغذي: گياه علف چاي ممكن است سطح سرمي افاويرنز را كاهش دهد. از مصرف همزمان اين دو تركيب خودداري كنيد.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  کپسول نرم

  150 mg/ml

  محلول

  200 mg

  کپسول نرم

  200 mg

  قرص

  50 mg

  کپسول نرم

  600 mg

  قرص


  داروهای مرتبط