ادتات دی‌کبالت

Edetate Dicobalt

مشخصات داروی ادتات دی‌کبالت


  • نام های تجاری خارجی Edetate Dicobalt
  • دسته دارویی ادتات دی‌کبالت
  • مصرف ادتات دی‌کبالت در بارداری

توصیه مصرف ادتات دی‌کبالت


  • Dicobalt Edetate
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی ادتات دی‌کبالت

15 mg/ml

تزریقی