ادتات کلسیم دی‌سدیم

Edetate Calcium Disodium

مشخصات داروی ادتات کلسیم دی‌سدیم


 • نام های تجاری خارجی Edetate Calcium Disodium
  • Calcium Disodium Versenate®
 • دسته دارویی ادتات کلسیم دی‌سدیم
 • مصرف ادتات کلسیم دی‌سدیم در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف ادتات کلسیم دی‌سدیم در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ادتات کلسیم دی‌سدیم


 • Edetate CALCIUM Disodium

 • موارد استفاده ادتات کلسیم دی‌سدیم
 • درمان مسمومیت با سرب حاد و مزمن نشانه‌دار

  تداخلات دارویی ادتات کلسیم دی‌سدیم


  برچسب ادتات کلسیم دی‌سدیم


  محصولات تجاری ادتات کلسیم دی‌سدیم در ایران


  Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
 • ادتات کلسیم دی سدیم تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • کل-ارسودیت تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Serb
 • ادتات کلسیم دی سدیم صرب تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Monico S.p.a.
 • سودیو ادتاتو تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Liv-bio-pharma
 • لیوودیت تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.