ادتات کلسیم دی‌سدیم

Edetate Calcium Disodium

مشخصات داروی ادتات کلسیم دی‌سدیم


 • نام های تجاری خارجی Edetate Calcium Disodium
  • Calcium Disodium Versenate®
 • دسته دارویی ادتات کلسیم دی‌سدیم
 • مصرف ادتات کلسیم دی‌سدیم در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف ادتات کلسیم دی‌سدیم در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف ادتات کلسیم دی‌سدیم


 • Edetate CALCIUM Disodium

 • موارد استفاده ادتات کلسیم دی‌سدیم
 • درمان مسمومیت با سرب حاد و مزمن نشانه‌دار

  تداخلات دارویی ادتات کلسیم دی‌سدیم


  برچسب ادتات کلسیم دی‌سدیم


  محصولات تجاری ادتات کلسیم دی‌سدیم در ایران


  Serb
 • ادتات کلسیم دی سدیم صرب تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
 • ادتات کلسیم دی سدیم تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • کل-ارسودیت تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Liv-bio-pharma
 • لیوودیت تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Monico S.p.a.
 • سودیو ادتاتو تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲